Avdelning Nordhem

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

  • måndag - söndag 13:00 - 19:00

Besöksadress

Fjärde Långgatan 7B
413 28 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Från Järntorget följ Linnégatan på höger sida tills du kommer till fjärdelånggatan. Vik av höger fortsätt tills du kommer till 7B.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avd Nordhem
413 45 Göteborg

Avdelning Nordhem är en beroendemedicinsk heldygnsvårdsavdelning. Vi vänder oss till dig som har ett beroende av alkohol och är i behov av akut abstinensbehandling.

Avdelningen är en del av Nordhemskliniken.

På Nordhemsklinikens heldygnsvårdsavdelning abstinensbehandlas personer med beroende av alkohol. Abstinensbehandling vid alkoholmissbruk är livsviktigt där Delirium Tremens (DT) och abstinensepilepsi (EP) är de mest hotande tillstånden.

Vården på avdelningen har flera beståndsdelar; att undvika Delirium Tremens och epilepsi genom farmakologisk behandling, hantera abstinenssymtomen genom farmakologisk, stödjande och motiverande behandling. Vid utskrivning erbjuds du möjlighet till fortsatt vård via vår öppenvårdsmottagning.

Jourläkaren vid Nordhemskliniken är också inläggande läkare och har ett heldygnsperspektiv under sin jourvecka. Detta betyder att sjuksköterskorna arbetar med en läkare som har personlig kännedom om samtliga inlagda patienter.

Din vistelse hos oss

Du som är i behov av inneliggande abstinensbehandling söker via vår poliklinik på drop-in mottagningen. Det finns ett begränsat antal platser varje dag. Du träffar då först en triagesjuksköterska och sedan får du träffa jourhavande läkare.

Som patient får du ta emot besök av anhöriga mellan kl. 1300 - 19 alla dagar. Vi kan endast ha en anhörig på besök i taget.

Som anhörig kan en behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till.

Som anhörig kan du behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till.

Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

Behandlingsgruppen för drogproblem

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns behandlingsassistent, skötare, sjuksköterska, kurator och läkare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Veronica Rubin

Vårdenhetschef

Krzysztof Labuz

Överläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

  • måndag - söndag 13:00 - 19:00

Besöksadress

Fjärde Långgatan 7B
413 28 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Från Järntorget följ Linnégatan på höger sida tills du kommer till fjärdelånggatan. Vik av höger fortsätt tills du kommer till 7B.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avd Nordhem
413 45 Göteborg

Avdelning Nordhem är en beroendemedicinsk heldygnsvårdsavdelning. Vi vänder oss till dig som har ett beroende av alkohol och är i behov av akut abstinensbehandling.

Avdelningen är en del av Nordhemskliniken.

På Nordhemsklinikens heldygnsvårdsavdelning abstinensbehandlas personer med beroende av alkohol. Abstinensbehandling vid alkoholmissbruk är livsviktigt där Delirium Tremens (DT) och abstinensepilepsi (EP) är de mest hotande tillstånden.

Vården på avdelningen har flera beståndsdelar; att undvika Delirium Tremens och epilepsi genom farmakologisk behandling, hantera abstinenssymtomen genom farmakologisk, stödjande och motiverande behandling. Vid utskrivning erbjuds du möjlighet till fortsatt vård via vår öppenvårdsmottagning.

Jourläkaren vid Nordhemskliniken är också inläggande läkare och har ett heldygnsperspektiv under sin jourvecka. Detta betyder att sjuksköterskorna arbetar med en läkare som har personlig kännedom om samtliga inlagda patienter.

Din vistelse hos oss

Du som är i behov av inneliggande abstinensbehandling söker via vår poliklinik på drop-in mottagningen. Det finns ett begränsat antal platser varje dag. Du träffar då först en triagesjuksköterska och sedan får du träffa jourhavande läkare.

Som patient får du ta emot besök av anhöriga mellan kl. 1300 - 19 alla dagar. Vi kan endast ha en anhörig på besök i taget.

Som anhörig kan en behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till.

Som anhörig kan du behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till.

Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

Behandlingsgruppen för drogproblem

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns behandlingsassistent, skötare, sjuksköterska, kurator och läkare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Veronica Rubin

Vårdenhetschef

Krzysztof Labuz

Överläkare