Mottagning för spelberoende och skärmhälsa

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Meddelanden via 1177.se och telefonsvarare besvaras inom två till tre arbetsdagar

Telefontider

Meddelanden via 1177.se och telefonsvarare besvaras inom två - tre arbetsdagar.

Besök

Besöksadress

Mellangatan 1
413 01 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Vänligen se www.vasttrafik.se för info om kommunala resvägar.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Mottagning för spelberoende och skärmhälsa
413 45 Göteborg

Vi ser en ökning av patienter som söker behandling för spelberoende och datorspelsberoende, vilket påverkar våra väntetider. För närvarande är väntetiden till förstabesök respektive behandling cirka tre månader.

Vi arbetar aktivt med olika åtgärder för att öka tillgängligheten. För beroende av spel om pengar erbjuder vi främst gruppbehandling, vilket bidrar till kortare väntetider. Vi tar fortsatt emot nya patienter.

Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa är en specialistmottagning med ett regionalt uppdrag.  Behandlingen hos oss utgör ett komplement till eventuella andra vård- och behandlingsinsatser som du har behov av. Vid behandling hos oss har du kvar din kontakt vid andra vårdinstanser som ansvarar för all övrig behandling.

Vi erbjuder behandling för dig som:

 • Har spelberoende (hasardspel, det vill säga spel om pengar)
 • Eller har datorspelsberoende
 • Är minst 16 år (eller fyller 16 under året)

Söka vård hos oss

Remiss kan skickas från din vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan också skicka in en remiss själv via digital egenremiss, se rubriken ”1177 E-tjänster”. Du kan också skicka pappersremiss enligt nedan: 

Remiss för spel om pengar

Remiss för datorspel

Pappersremiss skickas till:

Remissportalen
Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För dig som är remittent

Behandlingen hos oss är avgränsad till specialiserad behandling för spelberoende och datorspelsberoende. Detta innebär att behandlingsansvar för övrig behandling kvarstår hos remitterande enhet. Vi tar inte över ansvar för sjukskrivningar eller receptförskrivning. Remisser från heldygnsvård eller slutenvård tas enbart emot om en etablerad öppenvårdskontakt finns och som kan svara för uppföljning.

Använd gärna våra utskrivbara remisser ovan som underlag för din remiss. Remiss skickas till adressen ovan. (Remissportalen).

Vid ditt besök hos oss

Du kan välja att träffa oss digitalt eller på plats på mottagningen.

 • Inför besöket får du fylla i frågeformulär.
 • Du träffar en av våra behandlare för ett kartläggningssamtal.
 • Ta gärna med närstående till besöket om du vill.

Utifrån det som framkommer under besöket görs sedan en plan för fortsatt behandling. Den behandling vi erbjuder är kognitiv beteendeterapi (KBT). Mellan besöken på mottagningen tränar du på egen hand de färdigheter som tas upp. Du får bland annat arbeta med att:

 • Sätta upp mål (begränsa eller sluta med spel).
 • Lägga märke till och undersöka dina tankar, känslor och beteenden.
 • Långsiktigt påverka dina beteenden.
 • Ersätta spelande med annat som är viktigt för dig i ditt liv.
 • Förebygga återfall.

Forskningsverksamhet

Vid mottagningen bedrivs även forskning om den behandling vi erbjuder. Som patient hos oss erbjuds du att bli forskningsdeltagare och samtycker då till att svar på frågeformulär och behandlingsresultat får användas i forskningssammanhang. Det är helt frivilligt att delta.

Till dig som anhörig

Som anhörig kan man behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till beroende på om man är anhörig till en vuxen eller anhörig till en minderårig. Under rubriken ”Stödinsatser för spelare och anhöriga” finns länkar till mer information om detta.

För personer under 16 år med problematiskt datorspelande finns idag ingen specialiserad mottagning. För frågor gällande detta kan du vända dig till:

 • Ungas psykiska hälsa, vårdcentraler med tilläggsuppdrag
 • BUP
 • Socialtjänsten, om datorspelandet påverkar hemsituationen
 • Elevhälsan, om barnets skolsituation påverkas
 • En väg in - kontaktcenter för barn och unga inom Västra Götalandsregionen kan hjälpa dig hitta rätt i vården

Checklista inför ditt besök

Vi är en kontantfri mottagning, betalning sker via faktura eller med självincheckning. Ordinarie patientavgift och högkostnadskort gäller. Om du inte kan komma på ett bokat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar i förväg. Annars får du en räkning för besöket.

 • Ta med legitimation.
 • Meddela i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar ett team bestående av psykologer, sjuksköterska, socionom, forskningspersonal och administratörer.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Digital lunchföreläsning

Välkomna på digital lunchföreläsning!

Möter du i ditt arbete personer med problematiskt datorspelande eller spel om pengar? Vill du veta mer om vår mottagning, våra målgrupper, våra behandlingsupplägg och remissvägar? Då är du välkommen på våra återkommande lunchföreläsningar.

Det är samma information vid samtliga tillfällen.

Läs mer och anmäl dig via länkar nedan.

Lunchföreläsning 2024-05-29

Lunchföreläsning 2024-09-24

Lunchföreläsning 2024-11-20

Stödinsatser för spelare och anhöriga

Stödinsatser för både spelare och anhöriga / spel om pengar

Spel om pengar och datorspel

Vår forskning

Den forskning som bedrivs på mottagningen inriktar sig mot att öka kunskapen om spelberoende och datorspelsberoende. Målsättningen med vår forskning är att utveckla och utvärdera behandling för personer med någon av dessa diagnoser.

Några exempel på forskningsartiklar från mottagningen:

Lovande behandlingsresultat vid datorspelsberoende

Könsskillnader vid spelberoende

Spelberoende och annan psykisk ohälsa

Frågeformulär om tankefällor vid spelberoende

Annika Hofstedt

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Meddelanden via 1177.se och telefonsvarare besvaras inom två till tre arbetsdagar

Telefontider

Meddelanden via 1177.se och telefonsvarare besvaras inom två - tre arbetsdagar.

Besök

Besöksadress

Mellangatan 1
413 01 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Vänligen se www.vasttrafik.se för info om kommunala resvägar.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Mottagning för spelberoende och skärmhälsa
413 45 Göteborg

Vi ser en ökning av patienter som söker behandling för spelberoende och datorspelsberoende, vilket påverkar våra väntetider. För närvarande är väntetiden till förstabesök respektive behandling cirka tre månader.

Vi arbetar aktivt med olika åtgärder för att öka tillgängligheten. För beroende av spel om pengar erbjuder vi främst gruppbehandling, vilket bidrar till kortare väntetider. Vi tar fortsatt emot nya patienter.

Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa är en specialistmottagning med ett regionalt uppdrag.  Behandlingen hos oss utgör ett komplement till eventuella andra vård- och behandlingsinsatser som du har behov av. Vid behandling hos oss har du kvar din kontakt vid andra vårdinstanser som ansvarar för all övrig behandling.

Vi erbjuder behandling för dig som:

 • Har spelberoende (hasardspel, det vill säga spel om pengar)
 • Eller har datorspelsberoende
 • Är minst 16 år (eller fyller 16 under året)

Söka vård hos oss

Remiss kan skickas från din vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan också skicka in en remiss själv via digital egenremiss, se rubriken ”1177 E-tjänster”. Du kan också skicka pappersremiss enligt nedan: 

Remiss för spel om pengar

Remiss för datorspel

Pappersremiss skickas till:

Remissportalen
Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För dig som är remittent

Behandlingen hos oss är avgränsad till specialiserad behandling för spelberoende och datorspelsberoende. Detta innebär att behandlingsansvar för övrig behandling kvarstår hos remitterande enhet. Vi tar inte över ansvar för sjukskrivningar eller receptförskrivning. Remisser från heldygnsvård eller slutenvård tas enbart emot om en etablerad öppenvårdskontakt finns och som kan svara för uppföljning.

Använd gärna våra utskrivbara remisser ovan som underlag för din remiss. Remiss skickas till adressen ovan. (Remissportalen).

Vid ditt besök hos oss

Du kan välja att träffa oss digitalt eller på plats på mottagningen.

 • Inför besöket får du fylla i frågeformulär.
 • Du träffar en av våra behandlare för ett kartläggningssamtal.
 • Ta gärna med närstående till besöket om du vill.

Utifrån det som framkommer under besöket görs sedan en plan för fortsatt behandling. Den behandling vi erbjuder är kognitiv beteendeterapi (KBT). Mellan besöken på mottagningen tränar du på egen hand de färdigheter som tas upp. Du får bland annat arbeta med att:

 • Sätta upp mål (begränsa eller sluta med spel).
 • Lägga märke till och undersöka dina tankar, känslor och beteenden.
 • Långsiktigt påverka dina beteenden.
 • Ersätta spelande med annat som är viktigt för dig i ditt liv.
 • Förebygga återfall.

Forskningsverksamhet

Vid mottagningen bedrivs även forskning om den behandling vi erbjuder. Som patient hos oss erbjuds du att bli forskningsdeltagare och samtycker då till att svar på frågeformulär och behandlingsresultat får användas i forskningssammanhang. Det är helt frivilligt att delta.

Till dig som anhörig

Som anhörig kan man behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till beroende på om man är anhörig till en vuxen eller anhörig till en minderårig. Under rubriken ”Stödinsatser för spelare och anhöriga” finns länkar till mer information om detta.

För personer under 16 år med problematiskt datorspelande finns idag ingen specialiserad mottagning. För frågor gällande detta kan du vända dig till:

 • Ungas psykiska hälsa, vårdcentraler med tilläggsuppdrag
 • BUP
 • Socialtjänsten, om datorspelandet påverkar hemsituationen
 • Elevhälsan, om barnets skolsituation påverkas
 • En väg in - kontaktcenter för barn och unga inom Västra Götalandsregionen kan hjälpa dig hitta rätt i vården

Checklista inför ditt besök

Vi är en kontantfri mottagning, betalning sker via faktura eller med självincheckning. Ordinarie patientavgift och högkostnadskort gäller. Om du inte kan komma på ett bokat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar i förväg. Annars får du en räkning för besöket.

 • Ta med legitimation.
 • Meddela i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar ett team bestående av psykologer, sjuksköterska, socionom, forskningspersonal och administratörer.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Annika Hofstedt

Enhetschef

Digital lunchföreläsning

Välkomna på digital lunchföreläsning!

Möter du i ditt arbete personer med problematiskt datorspelande eller spel om pengar? Vill du veta mer om vår mottagning, våra målgrupper, våra behandlingsupplägg och remissvägar? Då är du välkommen på våra återkommande lunchföreläsningar.

Det är samma information vid samtliga tillfällen.

Läs mer och anmäl dig via länkar nedan.

Lunchföreläsning 2024-05-29

Lunchföreläsning 2024-09-24

Lunchföreläsning 2024-11-20

Stödinsatser för spelare och anhöriga

Stödinsatser för både spelare och anhöriga / spel om pengar

Spel om pengar och datorspel

Vår forskning

Den forskning som bedrivs på mottagningen inriktar sig mot att öka kunskapen om spelberoende och datorspelsberoende. Målsättningen med vår forskning är att utveckla och utvärdera behandling för personer med någon av dessa diagnoser.

Några exempel på forskningsartiklar från mottagningen:

Lovande behandlingsresultat vid datorspelsberoende

Könsskillnader vid spelberoende

Spelberoende och annan psykisk ohälsa

Frågeformulär om tankefällor vid spelberoende