Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mottagning för spelberoende och skärmhälsa

Covid-19 vaccination

Just nu har vi inga lediga tider. Nya tider publiceras löpande, återkom senare.

Kontaktuppgifter

Telefon

Vi svarar på meddelande via 1177.se och på lämnade meddelanden på vår telefonsvarare inom 2-3 arbetsdagar. OBS! Av sekretesskäl ber vi dig alltid, när det gäller patientärenden om möjligt kontakta oss via 1177.se

Växeltelefon

Besöksadress

Mellangatan 1
413 01 Göteborg

Välkommen på Öppet hus

Möter du i ditt arbete personer med problematiskt datorspelande eller spel om pengar?  Vill du veta mer om vår mottagning, våra målgrupper, våra behandlingsupplägg och remissvägar?

Då är du välkommen på Öppet hus på mottagningen. Vid två tillfällen under våren ges möjlighet digitalt besök och besök på plats på mottagningen. Läs mer och anmäl dig via anmälningsformulären.

Anmälan till Öppet hus 1 mars

Anmälan till Öppet hus 31 maj

Anhörigträffar

Under våren arrangerar mottagningen anhörigträffar. Du anmäler dig via länkar nedan:

29 mars kl. 09.00
Anhörigträffar till dig som har anhörig i behandling - Regionkalendern (vgregion.se)

24 maj kl. 09.00
Anhörigträffar till dig som har anhörig i behandling - Regionkalendern (vgregion.se)

Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa är en specialistmottagning med ett regionalt uppdrag för behandling av spelberoende (beroende av spel om pengar) och datorspelsberoende. Mottagningen ligger i centrala Göteborg vid Järntorget och vi tillhör organisatoriskt Sahlgrenska Universitetssjukhusets beroendeverksamhet. Vi tar emot dig från det år du fyller 16 år.

Hur ser behandlingen ut?

Behandlingen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).  I KBT arbetar du med att förändra ditt liv här och nu. Du övar på att lägga märke till och undersöka tankar, känslor och beteenden som lett till ett beroende. Du lär dig metoder för att långsiktigt påverka dina beteenden, hålla fast vid dina behandlingsmål och förebygga återfall. En viktig del är att ersätta spelande med annat som är viktigt för dig i ditt liv. Mellan träffarna tränar du på egen hand de färdigheter som tas upp. För beroende av spel om pengar ges behandling i grupp, individuellt eller via internet.

Till dig som är anhörig

Som anhörig kan man behöva få stöd och hjälp. Det finns olika instanser att vända sig till beroende på om man är anhörig till en vuxen eller anhörig till en minderårig.

Stödinsatser för både spelare och anhöriga / spel om pengar:

Om man är anhörig till minderårig så finns det tyvärr ingen instans som idag har specifikt ansvar för att utreda och behandla datorspelsberoende/problematiskt datorspelande. Däremot finns det verksamheter som har ansvar för delar som hänger samman med detta.

  • BUP har ansvar att utreda och behandla annan samtidig psykiatri 
  • Socialtjänsten-barn och unga har ansvar när det är svåra situationer hemma 
  • Elevhälsan har ansvar när psykisk ohälsa påverkar skolsituationen

Barn och unga med psykiska ohälsa kan också söka hjälp på vårdcentraler med tilläggsuppdrag. Hit kan man söka från att man börjat förskoleklass till och med dagen man fyller 18 år. Det finns resursförstärkta vårdcentraler kring planering och behandlingsinsatser. Man får ringa vc i sin kommun och se vad de kan erbjuda.

En väg in - kontaktcenter för barn och unga inom Västra Götaland för att hitta rätt i vården

Mer info finns här om både spelproblematik/ Spel om pengar och Datorspel
Länsstyrelsen-filmer om spelproblematik

Söka vård hos oss

För att få behandling hos oss behövs remiss. Remissen kan vara från en annan vårdinstans, till exempel vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Du kan också söka vård hos oss på egen hand genom att skicka in en egenremiss. Enklast och snabbast gör du detta genom att skicka in remissen via 1177.se. Länk hittar högst upp till höger på sidan under rubriken 1177 vårdguiden E.tjänster – klicka på ”Egenremiss”

Om du inte har mobilt bank-id och kan använda E-tjänsterna kan du istället fylla i en remiss på papper och skicka in.

Remiss för harardspel, spel om pengar
Remiss för datorspel

Pappersremiss skickas till:
Remissportalen
Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Behandlingen hos oss utgör ett komplement till eventuella andra vård- och behandlingsinsatser du har behov av. Detta innebär att du vid behandling hos oss har kvar din kontakt vid andra vårdinstanser som ansvarar för all övrig behandling.

Vid ditt besök hos oss

Ordinarie patientavgift gäller, upp till högkostnadskort. Vi är en kontantfri mottagning och betalning sker via faktura eller med självincheckning via swish eller kort. Om du uteblir från ett bokat besök utan att ha lämnat återbud 24 timmar innan avtalad tid får du betala ordinarie patientavgift.

Vid ditt första besök hos oss gör vi tillsammans med dig en kartläggning av din nuvarande situation och svårigheter, både när det gäller spelproblem och andra faktorer som kan påverka behandlingen. Besöket hos oss börjar med att du får fylla i formulär. Därefter träffar du en av våra behandlare för ett kartläggningssamtal. Om du vill får du gärna ha med någon närstående till detta besök. Utifrån det som framkommer under besöket görs sedan en plan för fortsatt behandling. Vi erbjuder både första besök och behandling via digitala vårdbesök om man önskar. 

Forskningsverksamhet
Vid mottagningen bedrivs även forskning om den behandling vi erbjuder. Därigenom kan vi öka kunskapen om behandlingseffekter och systematiskt vidareutveckla den vård vi erbjuder. Som patient hos oss erbjuds du att bli forskningsdeltagare och samtycker då till att svar på frågeformulär och behandlingsresultat får användas i forskningssammanhang. Det är helt frivilligt att delta.

Checklista inför ditt besök

* Ta med dig din legitimation
* Meddela om du behöver tolk i god tid

För dig som remittent

Behandlingen hos oss är avgränsad till specialiserad behandling för spelberoende och datorspelsberoende och utgör ett komplement till eventuella andra vård- och behandlingsinsatser. Detta innebär att behandlingsansvar för övrig behandling kvarstår vid remitterande enhet. Vi tar inte över ansvar för sjukskrivningar eller receptförskrivning.

Använd gärna våra utskrivbara remisser som underlag.
Skicka remisser till Remissportalen SU.

OBS! Remisser som skickas från heldygnsvård tar vi enbart emot om det redan finns en etablerad öppenvårdskontakt som kan svara för uppföljning. Om sådan öppenvårdskontakt inte finns, får den först etableras och remiss till oss skickas från öppenvården.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar ett team bestående av psykologer, läkare, sjuksköterska, socionom, forskningsansvarig, forskningsassistent och administratör.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vill du ställa en fråga

su.spelberoende@vgregion.se

(Observera att på grund av sekretess så besvarar vi inga patientärenden via mail)

Annika Hofstedt

Enhetschef

Välkommen på Öppet hus

Möter du i ditt arbete personer med problematiskt datorspelande eller spel om pengar?  Vill du veta mer om vår mottagning, våra målgrupper, våra behandlingsupplägg och remissvägar?

Då är du välkommen på Öppet hus på mottagningen. Vid två tillfällen under våren ges möjlighet digitalt besök och besök på plats på mottagningen. Läs mer och anmäl dig via anmälningsformulären.

Anmälan till Öppet hus 1 mars

Anmälan till Öppet hus 31 maj

Anhörigträffar

Under våren arrangerar mottagningen anhörigträffar. Du anmäler dig via länkar nedan:

29 mars kl. 09.00
Anhörigträffar till dig som har anhörig i behandling - Regionkalendern (vgregion.se)

24 maj kl. 09.00
Anhörigträffar till dig som har anhörig i behandling - Regionkalendern (vgregion.se)


Senast uppdaterad: 2023-02-17 16:49