Substitutionsmottagning Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • tisdag 13:00 - 15:00

Besök

Öppettider

  • Patienter i behandl
    lördag - söndag 9:00 - 11:30

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 3

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Substitutionsmottagning Östra
416 85 Göteborg

Substitutionsverksamheten riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Söka vård hos oss

För att få behandling hos oss skall du uppfylla kriterierna i Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling (HSL S-FS 2016:01). 

  • Du ansöker om substitutionsbehandling på vår fysiska drop-in mottagning onsdagar kl. 14.00 - 15.00 på Högsbomottagningen F O Petersonsgata 30 B. 

För dig som tillhör NU-sjukvården, SÄS eller SkaS upptagningsområde gäller annan ansökan. Läs mer här: Regional substitutionsmottagning. 

Har du frågor kring ansökan om substitutionsbehandling? Eller har du redan ansökt om substitutionsbehandling hos oss och har funderingar kring din pågående utredning? Då kan du nå oss på telefonnummer 031-343 69 43, tisdagar klockan 13:00-15:00. 

Vid ditt besök hos oss

Under din första kontakt med oss kommer ett bedömningssamtal att genomföras, där vi försöker skapa en helhetsbild gällande din livssituation.

I samband med samtalet kommer en utredning att påbörjas. Syftet med utredningen är att sammanställa information som framkommit under bedömningssamtalet med tidigare journaldokumentation från hälso- och sjukvård och eventuellt andra vård- och myndighetskontakter samt provtagningsresultat, för att fastställa om du uppfyller kriterierna för substitutionsbehandling.   

Under pågående utredning kommer du att behöva lämna droganalys (salivprov) genom att fysiskt besöka Substitutionsmottagning 2 Högsbo, F O Petersons gata 30 B i Västra Frölunda, helgfria onsdagar kl 14:00-15:00. 

Vi erbjuder även möjlighet uthämtning av Naloxon, som är ett motgift mot opioider och opiater och som kan användas för att häva överdoser. Utdelning av Naloxon kommer att ske på Substitutionsmottagning 2 Högsbo, F O Petersons gata 30 B i Västra Frölunda, helgfria onsdagar kl. 14.00-15.00.

Substitutionsbehandling 

Du som har bedömts uppfylla kriterierna för substitutionsbehandling kommer som ny patient få besöka öppenvårdsmottagningen sju dagar i veckan i tre månader, i enlighet med vad som står i Socialstyrelsens riktlinjer. Medicinintaget sker under översyn av personal. 

Har din behandling fungerat väl under de första tre månaderna kan beslut fattas om egenvård. Det innebär att du vissa dagar i veckan får ta hem ett antal doser för att sköta medicineringen själv. En individuell behandlingsplan kommer upprättas tillsammans med dig. 

När du har en pågående substitutionsbehandling 

Substitutionsmottagningen vid Östra sjukhuset är öppen för pågående patienter kl 8.00–11.00 på vardagar och klockan 9.00–11.30 på helgerna. 

Verksamheten är sammankopplad med kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård i hela landet.

Om du inte önskar delta i kvalitetsregister kontakta personal på mottagningen.  

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Jennie Viberg Cordero

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • tisdag 13:00 - 15:00

Besök

Öppettider

  • Patienter i behandl
    lördag - söndag 9:00 - 11:30

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 3

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Substitutionsmottagning Östra
416 85 Göteborg

Substitutionsverksamheten riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Söka vård hos oss

För att få behandling hos oss skall du uppfylla kriterierna i Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling (HSL S-FS 2016:01). 

  • Du ansöker om substitutionsbehandling på vår fysiska drop-in mottagning onsdagar kl. 14.00 - 15.00 på Högsbomottagningen F O Petersonsgata 30 B. 

För dig som tillhör NU-sjukvården, SÄS eller SkaS upptagningsområde gäller annan ansökan. Läs mer här: Regional substitutionsmottagning. 

Har du frågor kring ansökan om substitutionsbehandling? Eller har du redan ansökt om substitutionsbehandling hos oss och har funderingar kring din pågående utredning? Då kan du nå oss på telefonnummer 031-343 69 43, tisdagar klockan 13:00-15:00. 

Vid ditt besök hos oss

Under din första kontakt med oss kommer ett bedömningssamtal att genomföras, där vi försöker skapa en helhetsbild gällande din livssituation.

I samband med samtalet kommer en utredning att påbörjas. Syftet med utredningen är att sammanställa information som framkommit under bedömningssamtalet med tidigare journaldokumentation från hälso- och sjukvård och eventuellt andra vård- och myndighetskontakter samt provtagningsresultat, för att fastställa om du uppfyller kriterierna för substitutionsbehandling.   

Under pågående utredning kommer du att behöva lämna droganalys (salivprov) genom att fysiskt besöka Substitutionsmottagning 2 Högsbo, F O Petersons gata 30 B i Västra Frölunda, helgfria onsdagar kl 14:00-15:00. 

Vi erbjuder även möjlighet uthämtning av Naloxon, som är ett motgift mot opioider och opiater och som kan användas för att häva överdoser. Utdelning av Naloxon kommer att ske på Substitutionsmottagning 2 Högsbo, F O Petersons gata 30 B i Västra Frölunda, helgfria onsdagar kl. 14.00-15.00.

Substitutionsbehandling 

Du som har bedömts uppfylla kriterierna för substitutionsbehandling kommer som ny patient få besöka öppenvårdsmottagningen sju dagar i veckan i tre månader, i enlighet med vad som står i Socialstyrelsens riktlinjer. Medicinintaget sker under översyn av personal. 

Har din behandling fungerat väl under de första tre månaderna kan beslut fattas om egenvård. Det innebär att du vissa dagar i veckan får ta hem ett antal doser för att sköta medicineringen själv. En individuell behandlingsplan kommer upprättas tillsammans med dig. 

När du har en pågående substitutionsbehandling 

Substitutionsmottagningen vid Östra sjukhuset är öppen för pågående patienter kl 8.00–11.00 på vardagar och klockan 9.00–11.30 på helgerna. 

Verksamheten är sammankopplad med kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård i hela landet.

Om du inte önskar delta i kvalitetsregister kontakta personal på mottagningen.  

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Viberg Cordero

Enhetschef