Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Substitutionsmottagning Östra

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Substitutionsmottagningarna riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Söka vård hos oss

För att få behandling hos oss skall du uppfylla kriterierna i Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling (HSL S-FS 2016:01).

Under din första kontakt med oss kommer ett bedömningssamtal att genomföras, där vi försöker skapa en helhetsbild gällande din livssituation.

I samband med samtalet kommer en utredning att påbörjas. Syftet med utredningen är att sammanställa information som framkommit under bedömningssamtalet med tidigare journaldokumentation från hälso- och sjukvård och eventuellt andra vård- och myndighetskontakter samt provtagningsresultat, för att fastställa om du uppfyller kriterierna för substitutionsbehandling.  

Vi samarbetar med socialtjänsten och det är bra om du informerar din socialsekreterare att du söker substitutionsbehandling.

Under pågående utredning kommer du att behöva lämna droganalys (salivprov) genom att fysiskt besöka Substitutionsmottagning 2 Högsbo, F O Petersons gata 30 B i Västra Frölunda, helgfria onsdagar kl 14:00-15:00.

Vi erbjuder även möjlighet uthämtning av Naloxon, som är ett motgift mot opioider och opiater och som kan användas för att häva överdoser. Utdelning av Naloxon kommer att ske på Substitutionsmottagning 2 Högsbo, F O Petersons gata 30 B i Västra Frölunda, helgfria onsdagar kl. 14.00-15.00

För dig som tillhör NU-sjukvården, SÄS eller SkaS upptagningsområde gäller annan ansökan. Läs mer här: Regional substitutionsmottagning.

Substitutionsbehandling

Du som har bedömts uppfylla kriterierna för substitutionsbehandling och blivit färdiginställd på substitutionsläkemedel via vår dagvårdsavdelning kommer som ny patient få besöka öppenvårdsmottagningen sju dagar i veckan i tre månader, i enlighet med vad som står i Socialstyrelsens riktlinjer. Medicinintaget sker under översyn av personal.

Har din behandling fungerat väl under de första tre månaderna kan beslut fattas om egenvård. Det innebär att du vissa dagar i veckan får ta hem ett antal doser för att sköta medicineringen själv. Vid fortsatt följsamhet i behandlingen kommer din egenvård att öka. Om du som patient återfaller i missbruk eller på annat sätt inte följer behandlingsplanen, behöver du åter komma dagligen till mottagningen för övervakat medicinintag.

Ledigheter kan beviljas ju längre tid behandlingen har pågått och fungerat väl. Skall du resa utomlands behöver vi en kopia på din biljett. Efter det utfärdar vi ett tull- eller Schengenintyg, så att du på ett tryggt sätt kan resa med din medicin över gränserna.

Har du frågor kring ansökan om substitutionsbehandling? Eller har du redan ansökt om substitutionsbehandling hos oss och har funderingar kring din pågående utredning? Då kan du nå oss på telefonnummer 031-343 69 43, tisdagar klockan 13:00-15:00.

Vid ditt besök hos oss

Du ansöker om substitutionsbehandling genom vår digitala drop-in mottagning. Platform24 | Clinic

Som ny patient får du komma till mottagningen sju dagar i veckan i tre månader, i enlighet med vad som står i Socialstyrelsens riktlinjer. Medicinintaget sker under översyn av personal.

Mottagningen är öppen för drop-in klockan 8.00–11.00 på vardagar och klockan 9.00–11.00 på helgerna. För dem som arbetar eller studerar har vi även morgon- och kvällsmottagning någon eller några dagar per vecka.

Vi har digital drop-in mottagning helgfria onsdagar kl. 13:30-15:00

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Telefon: 031-343 63 00

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen


Senast uppdaterad: 2023-09-28 17:10