Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Substitutionsmottagning Östra

Tillfällig information Drop-in mottagningen för nybesök på Substitutionsmottagning Östra är för närvarande stängd p.g.a. covid-19. Du kan från och med 2020-03-25 nå oss på helgfria onsdagar kl 13:30-15:00 via appen Mitt vårdmöte där du väljer Substitutionsmottagning Östra. För frågor kan du ringa på tisdagar kl 13:00-15:00 på telefonnummer 031-343 69 43.
Salivprovtagning för patienter som är under substitutionsutredning kan göras på onsdagar kl 14:00-15:00 på substitutionsmottagning, Östra.
OBS! Gäller endast för patienter utan förkylningssymtom.
Innan du kommer, stäm av detta på telefontiden på tisdagar kl 13:00-15:00.
OBSERVERA!
Drop-in mottagning på substitutionsmottagning Östra via "Mitt vårdmöte" har semesterstängt vecka 28-31.
Provtagning på substitutionsmottagning Östra har semesterstängt vecka 28-31.
Telefonrådgivningen har semesterstängt vecka 30-31.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 11:00

Växeltelefon

Öppettider

Patienter i behandl
måndag - fredag 8:00 - 11:00
Patienter i behandl
lördag - söndag 9:00 - 11:00

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg
Östra sjukhuset
Plan 3

Drop-in

Nybesök
onsdag 13:30 - 15:00

Vägbeskrivning

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1. Journalvägen 5, se skyltning inom sjukhusområdet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Substitutionsmottagning Östra
416 85 Göteborg

Substitutionsmottagningarna riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Söka vård hos oss

För att få behandling hos oss skall du uppfylla kriterierna i Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling (HSL S-FS 2016:01).

Du ansöker om substitutionsbehandling genom att besöka vår drop-in-mottagning på Östra sjukhuset. Under ditt första besök på vår drop-in-mottagning kommer ett bedömningssamtal genomföras, där vi försöker skapa en helhetsbild gällande din livssituation. Vi kommer också be dig att fylla i ett ansökningsformulär samt lämna drogtest. I samband med besöket kommer en utredning påbörjas. Syftet med utredningen är att sammanställa information som framkommit under bedömningssamtalet med tidigare journaldokumentation från hälso- och sjukvård och eventuellt andra vård- och myndighetskontakter samt provtagningsresultat, för att fastställa om du uppfyller kriterierna för substitutionsbehandling.  

Du behöver visa giltig legitimation vid ditt besök hos oss.

Om du vill får du gärna bjuda in din socialsekreterare till bedömningssamtalet, då det kan korta ner utredningstiden hos oss.

Drop-in-mottagningen

Helgfria onsdagar kl. 13:30-15:00

Substitutionsmottagning Östra Journalvägen 5, plan 3, Östra Sjukhuset

Har du frågor kring ansökan om substitutionsbehandling? Eller har du redan varit på ett bedömningssamtal hos oss och har funderingar kring din pågående utredning? Då kan du nå oss på telefonnummer 031-343 69 43, tisdagar klockan 13:00-15:00.

Välkommen!

För dig som tillhör NU-sjukvården, SÄS eller SkaS upptagningsområde gäller annan ansökan. Läs mer här: Regional Behandlingsenhet.

Substitutionsbehandling

Du som bedömts uppfylla kriterierna för substitutionsbehandling och blivit färdiginställd på substitutionsläkemedel via vår dagvårdsavdelning kommer som ny patient få besöka öppenvårdsmottagningen sju dagar i veckan i tre månader, i enlighet med vad som står i socialstyrelsens riktlinjer. Medicinintaget sker under översyn av personal. Har din behandling fungerat väl under de första tre månaderna kan beslut fattas om egenvård. Det innebär att du vissa dagar i veckan får ta hem ett antal doser för att sköta medicineringen själv. Vid fortsatt följsamhet i behandlingen kommer din egenvård att öka. Om du som patient återfaller i missbruk eller på annat sätt inte följer behandlingsplanen, behöver du åter komma dagligen till mottagningen för övervakat medicinintag.

Vid ditt besök hos oss

Som ny patient får du komma till mottagningen sju dagar i veckan i tre månader, i enlighet med vad som står i socialstyrelsens riktlinjer. Medicinintaget sker under översyn av personal. Har din behandling fungerat väl under de första tre månaderna kan beslut fattas om egenvård. Det innebär att du vissa dagar i veckan får ta hem ett antal doser för att sköta medicineringen själv. Vid fortsatt följsamhet i behandlingen kommer din egenvård att öka. Om du som patient återfaller i missbruk eller på annat sätt inte följer behandlingsplanen, behöver du åter komma dagligen till mottagningen för övervakat medicinintag.

Ledigheter kan beviljas ju längre tid behandlingen pågått och fungerat väl. Skall du resa utomlands behöver vi en kopia på din biljett. Efter det utfärdar vi ett tull- eller Schengenintyg, så att du på ett tryggt sätt kan resa med din medicin över gränserna.

Mottagningen är öppen för drop-in klockan 8.00–11.00 på vardagar och klockan 9.00–11.00 på helgerna. För dem som arbetar eller studerar har vi även morgon- och kvällsmottagning någon eller några dagar per vecka.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta det. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-343 63 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

 

David Efraimsson

Enhetschef

Simon Lindguss

Enhetschef

Senast uppdaterad: 2019-09-16 14:21