Avdelning 367

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 16:00 - 19:00

Journalvägen 5

plan 4

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1 eller buss 17. Journalvägen 5, se skyltning inom området.

Vi är en akutavdelning för personer med missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet.

Din vistelse hos oss

Du som patient kommer till vår avdelning via psykiatrisk akutmottagning Östra sjukhuset eller direkt från någon av våra mottagningar.

När du kommer till vår avdelningen blir du visiterad och droger och vassa föremål omhändertas. Du ombeds också att lämna ett urinprov för droganalys.

Urinprover tas slumpmässigt varje vecka. Visitering sker också efter permissioner och vid misstanke om drogintag.  

Utskrivning sker i första hand under dagtid vid ett samtal med avdelningsläkare. 

 

Vi som arbetar här

På vår avdelningen finns bland annat skötare, sjuksköterska, kurator och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Kristina Ernback
Telefon: 031 - 343 73 64 
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Karl Nordkvist, vårdenhetschef
E-post: E-postadress