Substitutionsmottagning Olskroken

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

  • Endast bokade besök
    måndag - fredag 9:00 - 11:00

Besöksadress

Prästgatan 2
416 66 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Substitutionsmott Olskroken
Prästgatan 2
416 66 Göteborg

Substitutionsverksamheten riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Söka vård hos oss

Vi vänder oss till dig som är beroende av opioider som exempelvis heroin, morfin eller andra opioider och behöver substitutionsbehandling. 

För att du ska kunna erbjudas behandling hos oss ska du uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1)

  • Du ansöker om substitutionsbehandling på vår fysiska drop-in mottagning onsdagar kl. 14.00 - 15.00 på Högsbomottagningen F O Petersonsgata 30 B.  

Fördjupad information finns på Substitutionsmottagning Östra sjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Har du frågor kring ansökan om substitutionsbehandling? Eller har du redan ansökt om substitutionsbehandling hos oss och har funderingar kring din pågående utredning? Då kan du nå oss på telefonnummer 031-343 69 43, tisdagar klockan 13:00-15:00. 

Vid ditt besök hos oss

I samband med ditt första besök så kommer du att få information om grundförutsättningarna för behandlingen. Öppenvårdsmottagningen erbjuder drop in verksamhet samt bokade tider för patienter med redan pågående behandling. 

Behandling

Inom behandlingen så använder vi oss främst av behandling med Buprenorfin. Buprenorfin kan ges i tablettform eller i depåform. Depå ges för en vecka eller en månad.  

För att behandlingen ska kunna startas upp, så behöver du vara opåverkad av alkohol och narkotika och visa tecken på opioidabstinens vid ditt första besök. En klinisk bedömning kommer att göras av omvårdnadspersonal efter medicinintag och ditt psykiska och fysiska mående kommer att observeras. Upprepade intag av narkotika och alkohol kan riskera den medicinska säkerheten och behandlingen kan därför avbrytas om sjukvården inte längre kan garantera en god och säker vård. Sjukvården har en skyldighet att anmäla vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.  

För att den medicinska behandlingen ska fungera som bäst kan det behövas insatser från andra instanser. Vi har tät samverkan med andra vård och myndighetskontakter exempelvis kommun, kriminalvård, försäkringskassa och primärvård vid behov. Dina mål och behov utvärderas tillsammans med dig för att se vilka insatser du är i behov av och hur vi kan samverkan mot dina mål.  

Verksamheten är sammankopplad med kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård i hela landet.

Om du inte önskar delta i kvalitetsregister kontakta personal på mottagningen.  

Vi som arbetar här

Inom vår verksamhet arbetar personer från olika yrkeskategorier, såsom sjuksköterskor, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum. 

Eftersom Sahlgrenska är ett universitetssjukhus har vi ibland studenter på mottagningen. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. All personal samt studenter arbetar under tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Viberg Cordero

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

  • Endast bokade besök
    måndag - fredag 9:00 - 11:00

Besöksadress

Prästgatan 2
416 66 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Substitutionsmott Olskroken
Prästgatan 2
416 66 Göteborg

Substitutionsverksamheten riktar sig till dig med opiat- och opioidberoende som är i behov av substitutionsbehandling. Vi erbjuder medicinsk behandling som kompletteras med psykologiska och psykosociala insatser. Vi arbetar långsiktigt och hälsofrämjande.

Söka vård hos oss

Vi vänder oss till dig som är beroende av opioider som exempelvis heroin, morfin eller andra opioider och behöver substitutionsbehandling. 

För att du ska kunna erbjudas behandling hos oss ska du uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1)

  • Du ansöker om substitutionsbehandling på vår fysiska drop-in mottagning onsdagar kl. 14.00 - 15.00 på Högsbomottagningen F O Petersonsgata 30 B.  

Fördjupad information finns på Substitutionsmottagning Östra sjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Har du frågor kring ansökan om substitutionsbehandling? Eller har du redan ansökt om substitutionsbehandling hos oss och har funderingar kring din pågående utredning? Då kan du nå oss på telefonnummer 031-343 69 43, tisdagar klockan 13:00-15:00. 

Vid ditt besök hos oss

I samband med ditt första besök så kommer du att få information om grundförutsättningarna för behandlingen. Öppenvårdsmottagningen erbjuder drop in verksamhet samt bokade tider för patienter med redan pågående behandling. 

Behandling

Inom behandlingen så använder vi oss främst av behandling med Buprenorfin. Buprenorfin kan ges i tablettform eller i depåform. Depå ges för en vecka eller en månad.  

För att behandlingen ska kunna startas upp, så behöver du vara opåverkad av alkohol och narkotika och visa tecken på opioidabstinens vid ditt första besök. En klinisk bedömning kommer att göras av omvårdnadspersonal efter medicinintag och ditt psykiska och fysiska mående kommer att observeras. Upprepade intag av narkotika och alkohol kan riskera den medicinska säkerheten och behandlingen kan därför avbrytas om sjukvården inte längre kan garantera en god och säker vård. Sjukvården har en skyldighet att anmäla vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.  

För att den medicinska behandlingen ska fungera som bäst kan det behövas insatser från andra instanser. Vi har tät samverkan med andra vård och myndighetskontakter exempelvis kommun, kriminalvård, försäkringskassa och primärvård vid behov. Dina mål och behov utvärderas tillsammans med dig för att se vilka insatser du är i behov av och hur vi kan samverkan mot dina mål.  

Verksamheten är sammankopplad med kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård i hela landet.

Om du inte önskar delta i kvalitetsregister kontakta personal på mottagningen.  

Vi som arbetar här

Inom vår verksamhet arbetar personer från olika yrkeskategorier, såsom sjuksköterskor, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum. 

Eftersom Sahlgrenska är ett universitetssjukhus har vi ibland studenter på mottagningen. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. All personal samt studenter arbetar under tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Viberg Cordero

Enhetschef