Avdelning 363 beroende unga vuxna

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1. Journalvägen 10, se skyltning inom sjukhusområdet. Plan 4

Inre vägbeskrivning

Plan 3, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 363 beroende unga vuxna
416 85 Göteborg

Avdelning 363 är en regional vårdavdelning med åtta vårdplatser som tar emot personer i åldrarna 16 - 21 år, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet, för abstinensbehandling och stabiliserande psykiatriska insatser.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen


Vårdenhetschef

Margareta Knudsen

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Söka vård hos oss

Remisser tas emot vardagar mellan 0900 - 1200 på telefonnummer 031 - 343 69 22. Det går naturligtvis bra att även sända skriftlig remiss. 

Inför planerad inläggning sker ibland ett bedömningssamtal, vilket oftast genomförs digitalt. 

Vid ditt besök hos oss

När du skrivs in hos oss kommer du först att ha ett samtal tillsammans med läkare och en av dina kontaktpersoner. Då går man igenom allt som rör din vistelse hos oss. Du kommer också att få lämna ett urinprov. Vii vill att du har med dig så lite saker som möjligt. Du kommer att behöva ta med dig kläder men vi erbjuder dig toalettartiklar. Det är bra om du har med pengar ifall du vill handla i kiosken.

Vårdtiderna varierar men uppgår vanligtvis till 14 dagars inneliggande vård.  Avdelningen är en länk i en vårdkedja av insatser och samverkan sker med berörda parter. 

Checklista inför ditt besök

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Margareta Knudsen, Vårdenhetschef
Telefon: 0700-825652
E-post: margareta.knudsen@vgregion.se

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat skötare, sjuksköterska, kurator och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar.
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1. Journalvägen 10, se skyltning inom sjukhusområdet. Plan 4

Inre vägbeskrivning

Plan 3, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 363 beroende unga vuxna
416 85 Göteborg

Avdelning 363 är en regional vårdavdelning med åtta vårdplatser som tar emot personer i åldrarna 16 - 21 år, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet, för abstinensbehandling och stabiliserande psykiatriska insatser.

Söka vård hos oss

Remisser tas emot vardagar mellan 0900 - 1200 på telefonnummer 031 - 343 69 22. Det går naturligtvis bra att även sända skriftlig remiss. 

Inför planerad inläggning sker ibland ett bedömningssamtal, vilket oftast genomförs digitalt. 

Vid ditt besök hos oss

När du skrivs in hos oss kommer du först att ha ett samtal tillsammans med läkare och en av dina kontaktpersoner. Då går man igenom allt som rör din vistelse hos oss. Du kommer också att få lämna ett urinprov. Vii vill att du har med dig så lite saker som möjligt. Du kommer att behöva ta med dig kläder men vi erbjuder dig toalettartiklar. Det är bra om du har med pengar ifall du vill handla i kiosken.

Vårdtiderna varierar men uppgår vanligtvis till 14 dagars inneliggande vård.  Avdelningen är en länk i en vårdkedja av insatser och samverkan sker med berörda parter. 

Checklista inför ditt besök

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Margareta Knudsen, Vårdenhetschef
Telefon: 0700-825652
E-post: margareta.knudsen@vgregion.se

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat skötare, sjuksköterska, kurator och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar.
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen


Vårdenhetschef

Margareta Knudsen

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen