Psykiatrisk akutmottagning Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Besökstider

  • måndag - söndag dygnet runt

Drop-in

  • måndag - söndag dygnet runt

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatrisk akutmottagning Östra
Journalvägen 5
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig över 18 år med alla typer av akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbar och akut vård.

Söka vård hos oss

Du behöver ingen remiss. För dig under 18 år med akuta psykiatriska besvär hänvisar vi till akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri. 

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till akutmottagningen och söker vård träffar du först en sjuksköterska som gör en första undersökning för att ta reda på hur akut ditt tillstånd är. Sjuksköterskan bedömer utifrån dina symtom om du tillhör vår målgrupp och skall bedömas av läkare hos oss eller hänvisas till en annan vårdgivare för att få ett adekvat omhändertagande. Vi undersöker bland annat din kroppstemperatur, syreupptag, puls, blodtryck och fysiska funktioner. Sjuksköterskan kommer också att ställa frågor till dig, och du kommer att få fylla i ett antal självskattningsformulär.

Om du som kommer till vår mottagning inte är folkbokförd i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda eller Öckerö och behöver läggas in på en avdelning kan det bli aktuellt med transport till ditt hemsjukhus för fortsatt vård.

Några av de viktigaste uppgifterna på en akutmottagning är att bedöma, sortera och prioritera patienter utifrån den medicinska allvarlighetsgraden. Den här bedömningen kallas triage och är ett hjälpmedel för att bestämma turordningen till läkarkontakt. Vi kan på så sätt höja patientsäkerheten så att de svårast sjuka patienterna får kortast möjliga väntetid till läkare och behandling. 

Du som äldre patient har en ökad risk för komplikationer, biverkningar, är ibland i behov av mycket omvårdnadsåtgärder och kan ibland ha svårt att redogöra för din situation och dina symtom. Det här gör att åldern i sig är en faktor som vi tar hänsyn till vid prioritering och om du som patient ska hänvisas till en annan vårdgivare eller inte.

Du som patient kan under vistelsen på akutmottagningen prioriteras upp eller ner beroende på ditt tillstånd och de undersökningar vi gör.

Vi arbetar enligt fem prioriteringsnivåer med färgbeteckningar:

Röd kategori - Mycket akut tillstånd

I den här prioriteringsgruppen hamnar du med ett akut sjukdomstillstånd som kräver omedelbar läkarbedömning och övervakning. Det kan vara ett livshotande tillstånd där du som patient kan behöver livräddande insatser. Om ambulanspersonal har gjort bedömningen att du som patient tillhör den här gruppen får du först komma till medicinakuten.

Orange kategori - Allvarligt tillstånd

I den här prioriteringsgruppen hamnar du som har eller misstänks ha ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver övervakning. Du som patient behöver vanligtvis läkarbedömning inom relativt kort tid.

Gul kategori - Ej livshotande tillstånd

I den här prioriteringsgruppen hamnar du som inte visar några akuta tecken på omedelbart livshotande sjukdom men som kan behöva övervakning.

Grön kategori - Ej akut tillstånd

I den här prioriteringsgruppen hamnar du som inte visar några akuta tecken på allvarlig sjukdom och som kan vänta utan medicinsk risk under den tid som vi tar hand om svårt sjuka patienter. Här kan du som patient i många fall vända dig till vårdcentral eller öppenvården för behandling eller utredning.

Blå kategori - Kräver inte akutsjukvård

I den här prioriteringsgruppen hamnar du som har ett tillstånd som inte kräver akutvård. Du upplever symtom på sjukdom eller har andra medicinska, psykosociala problem som vanligtvis inte ska hanteras på en psykiatrisk akutmottagning. Vi kan hjälpa dig med stöd och information om vart du ska vända dig. Du som patient i den här prioriteringsgruppen får normalt sett vänta på att få träffa en läkare beroende på hur många som söker vård oss.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är skötare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och läkare.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

 

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Simon Lindguss

Vårdenhetschef

Linnea Sjöbol

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 69 07

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Besökstider

  • måndag - söndag dygnet runt

Drop-in

  • måndag - söndag dygnet runt

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatrisk akutmottagning Östra
Journalvägen 5
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig över 18 år med alla typer av akuta psykiatriska besvär och som är i behov av omedelbar och akut vård.

Söka vård hos oss

Du behöver ingen remiss. För dig under 18 år med akuta psykiatriska besvär hänvisar vi till akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri. 

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till akutmottagningen och söker vård träffar du först en sjuksköterska som gör en första undersökning för att ta reda på hur akut ditt tillstånd är. Sjuksköterskan bedömer utifrån dina symtom om du tillhör vår målgrupp och skall bedömas av läkare hos oss eller hänvisas till en annan vårdgivare för att få ett adekvat omhändertagande. Vi undersöker bland annat din kroppstemperatur, syreupptag, puls, blodtryck och fysiska funktioner. Sjuksköterskan kommer också att ställa frågor till dig, och du kommer att få fylla i ett antal självskattningsformulär.

Om du som kommer till vår mottagning inte är folkbokförd i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda eller Öckerö och behöver läggas in på en avdelning kan det bli aktuellt med transport till ditt hemsjukhus för fortsatt vård.

Några av de viktigaste uppgifterna på en akutmottagning är att bedöma, sortera och prioritera patienter utifrån den medicinska allvarlighetsgraden. Den här bedömningen kallas triage och är ett hjälpmedel för att bestämma turordningen till läkarkontakt. Vi kan på så sätt höja patientsäkerheten så att de svårast sjuka patienterna får kortast möjliga väntetid till läkare och behandling. 

Du som äldre patient har en ökad risk för komplikationer, biverkningar, är ibland i behov av mycket omvårdnadsåtgärder och kan ibland ha svårt att redogöra för din situation och dina symtom. Det här gör att åldern i sig är en faktor som vi tar hänsyn till vid prioritering och om du som patient ska hänvisas till en annan vårdgivare eller inte.

Du som patient kan under vistelsen på akutmottagningen prioriteras upp eller ner beroende på ditt tillstånd och de undersökningar vi gör.

Vi arbetar enligt fem prioriteringsnivåer med färgbeteckningar:

Röd kategori - Mycket akut tillstånd

I den här prioriteringsgruppen hamnar du med ett akut sjukdomstillstånd som kräver omedelbar läkarbedömning och övervakning. Det kan vara ett livshotande tillstånd där du som patient kan behöver livräddande insatser. Om ambulanspersonal har gjort bedömningen att du som patient tillhör den här gruppen får du först komma till medicinakuten.

Orange kategori - Allvarligt tillstånd

I den här prioriteringsgruppen hamnar du som har eller misstänks ha ett allvarligt sjukdomstillstånd som kräver övervakning. Du som patient behöver vanligtvis läkarbedömning inom relativt kort tid.

Gul kategori - Ej livshotande tillstånd

I den här prioriteringsgruppen hamnar du som inte visar några akuta tecken på omedelbart livshotande sjukdom men som kan behöva övervakning.

Grön kategori - Ej akut tillstånd

I den här prioriteringsgruppen hamnar du som inte visar några akuta tecken på allvarlig sjukdom och som kan vänta utan medicinsk risk under den tid som vi tar hand om svårt sjuka patienter. Här kan du som patient i många fall vända dig till vårdcentral eller öppenvården för behandling eller utredning.

Blå kategori - Kräver inte akutsjukvård

I den här prioriteringsgruppen hamnar du som har ett tillstånd som inte kräver akutvård. Du upplever symtom på sjukdom eller har andra medicinska, psykosociala problem som vanligtvis inte ska hanteras på en psykiatrisk akutmottagning. Vi kan hjälpa dig med stöd och information om vart du ska vända dig. Du som patient i den här prioriteringsgruppen får normalt sett vänta på att få träffa en läkare beroende på hur många som söker vård oss.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är skötare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och läkare.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

 

Simon Lindguss

Vårdenhetschef

Linnea Sjöbol

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 69 07

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen