Körkortsmottagningen Nordhem

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån 08:30 - 18:00
tis 08:30 - 16:00
ons 08:30 - 14:00
tor 08:30 - 16:00
fre 08:30 - 14:00

Fjärde Långgatan 7B

413 28 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

från Järntorget följ Linnegatan på höger sida från Järntorget, tills du kommer till Fjärdelångatan vik av höger fortsätt tills du kommer till 7B

• Mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO)

Vid ditt besök hos oss

 Vi erbjuder bland annat provtagning till självkostnadspris.

All provtagning sker i regel övervakat av personal och analysen görs i vårt toxokologiska laboratorium som är ackrediterat och drivs med hög kompetens och säkerhet.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat biomedicinsk analytiker.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Martin von Gaffke, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 85 71 70
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Martin von Gaffke, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 85 71 70
E-post: 

Jan Hallgren, vårdenhetsöverläkare
Telefon: 031 - 85 71 76
E-post: