Tillfällig information

Vg se länk på Substitutionsmottagning Östras hemsida. Vi går även att nå på vår rådgivningstelefon tisdagar mellan kl 13:00 och 15.00 på telefonnummer 031-343 69 43.

Regional substitutionsmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Radiomotet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Regional behandlingsenhet
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Vi vänder oss till dig med ett opioidberoende och som är bosatt utanför Göteborg men inom Västra Götalandsregion och har en önskan om substitutionsbehandling.

Söka vård hos oss

För att du ska få behandling hos oss ska du uppfylla kriterierna för  Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1) samt ha påbörjat substitutionsbehandling med Buprenorfin utan fullgott resultat.

I första hand är det din behandlande läkare som skickar en remiss till oss, avseende dig. I annat fall skickar du en egenremiss vi länk i
1177 Vårdguiden E-tjänster.

Tillhör du SkaS upptagningsområde och önskar söka behandling på substitutionsmottagningen i Falköping, gör du det på Egenremiss Substitutionsbehandling VGR SkaS.

Egenremiss VGR SkaS

Efter ditt första besök hos oss, startar vi en utredning för att avgöra om du kan erbjudas substitutionsbehandling.

Vid ditt besök hos oss

Behandlingsinsatser Till Substitutionsmottagningen kommer du för att få medicin mot opioidberoende. Läkemedelsbehandlingen kombineras med psykologisk eller psykosocial behandling, och eller psykosociala stödinsatser utifrån dina behov och önskemål. Vi erbjuder:

Återfallsprevention Återfallsprevention är en metod som syftar till att förebygga återfall i missbruk, och alla våra patienter erbjuds att gå Återfallsprevention som en del i behandlingen. Alla nya patienter har Återfallsprevention vid 6 tillfällen i början av behandlingen. Återfallsprevention hålls i små grupper som leds av personalen och syftet är att tillsammans hitta verktyg och strategier för att undvika och förebygga återfall. Självklart bjuds det på fika vid varje tillfälle!

Samtal Om du som patient känner att du behöver extra stöd i din behandling kan samtal vara ett bra sätt att få en större kännedom om sig själv och sin situation. Du kan få en samtalskontakt som varar under en längre tid eller bara någon enstaka gång, helt utifrån dina behov och önskemål. På mottagningen finns det möjlighet att ha samtal med antingen sin kontaktperson, en kurator eller psykolog.

Stöd i ekonomiskt liv På vår mottagning har vi en kurator som kan vara behjälplig med ekonomiska frågor. Det kan till exempel handla om stöd i att ta kontakt med socialtjänsten och/eller andra myndigheter.

Individuella vårdplaner i samarbete med socialtjänst, frivård och andra insatser Varje patient ska ha en vårdplan, som är till för att du ska få en så bra och strukturerad vård som möjligt. Vi lägger stor vikt vid samverkan. För att du skall uppnå ett så bra behandlingsresultat som möjligt, är det viktigt att du är delaktig i planeringen och att du med hjälp av oss och socialtjänsten sätter upp mål rörande just din behandling. Vårdplanen upprättas i början av behandlingen tillsammans med socialtjänsten och vid behov andra myndigheter eller instanser, därefter följs vårdplanen upp minst en gång per år.

Hälsoprover Som en uppföljning av behandlingen tar vi hälsoprover minst en gång per år, exempelvis leverprov, EKG m.m. Minst en gång per år kommer du som patient även få träffa en läkare för ett uppföljande hälsosamtal.

Drogtest När du påbörjar din behandling kommer du att lämna övervakade drogtester varje vecka. Hur ofta du därefter får lämna drogtest beror på din följsamhet i programmet. Observera att vi alltid kan be om ett drogtest, till exempel om vi misstänker att du som patient är påverkad. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Helena Elfstigen

Vårdenhetschef