Tillfällig information

Vg se länk på Substitutionsmottagning Östras hemsida. Du kan nå oss på telefonnummer 031-343 69 43 tisdagar kl 13.00-15:00.

Regional substitutionsmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Radiomotet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Regional behandlingsenhet
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Vi vänder oss till dig med ett opioidberoende och som är bosatt utanför Göteborg men inom Västra Götalandsregion och har en önskan om substitutionsbehandling.

Söka vård hos oss

För att du ska få behandling hos oss ska du uppfylla kriterierna för  Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1) samt ha påbörjat substitutionsbehandling med Buprenorfin utan fullgott resultat.

I första hand är det din behandlande läkare som skickar en remiss till oss, avseende dig. I annat fall skickar du en egenremiss vi länk i
1177 Vårdguiden E-tjänster.

Tillhör du SkaS upptagningsområde och önskar söka behandling på substitutionsmottagningen i Falköping, gör du det på Egenremiss Substitutionsbehandling VGR SkaS.

Egenremiss VGR SkaS

Efter ditt första besök hos oss, startar vi en utredning för att avgöra om du kan erbjudas substitutionsbehandling.

Vid ditt besök hos oss

I samband med ditt första besök så kommer du att få information om grundförutsättningarna för behandlingen. 

Öppenvårdsmottagningen erbjuder drop in verksamhet samt bokade tider för patienter med redan pågående behandling. 

Verksamheten är sammankopplad med kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård i hela landet.

Om du inte önskar delta i kvalitetsregister kontakta personal på mottagningen.  

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Helena Elfstigen

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Radiomotet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Regional behandlingsenhet
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Vi vänder oss till dig med ett opioidberoende och som är bosatt utanför Göteborg men inom Västra Götalandsregion och har en önskan om substitutionsbehandling.

Söka vård hos oss

För att du ska få behandling hos oss ska du uppfylla kriterierna för  Socialstyrelsens föreskrifter för substitutionsbehandling (HSLF-FS 2016:1) samt ha påbörjat substitutionsbehandling med Buprenorfin utan fullgott resultat.

I första hand är det din behandlande läkare som skickar en remiss till oss, avseende dig. I annat fall skickar du en egenremiss vi länk i
1177 Vårdguiden E-tjänster.

Tillhör du SkaS upptagningsområde och önskar söka behandling på substitutionsmottagningen i Falköping, gör du det på Egenremiss Substitutionsbehandling VGR SkaS.

Egenremiss VGR SkaS

Efter ditt första besök hos oss, startar vi en utredning för att avgöra om du kan erbjudas substitutionsbehandling.

Vid ditt besök hos oss

I samband med ditt första besök så kommer du att få information om grundförutsättningarna för behandlingen. 

Öppenvårdsmottagningen erbjuder drop in verksamhet samt bokade tider för patienter med redan pågående behandling. 

Verksamheten är sammankopplad med kvalitetsregistret Bättre Beroendevård. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för den specialiserade beroendevården. Syftet med registret är att bidra till en bättre och mer jämlik beroendevård i hela landet.

Om du inte önskar delta i kvalitetsregister kontakta personal på mottagningen.  

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar personer från olika yrkekategorier, så som sjuksköterskor, behandlingsassistenter, skötare, kuratorer, sekreterare, psykologer, underläkare och specialistläkare. Vi arbetar tillsammans för en komplett behandling med patienten i centrum. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Helena Elfstigen

Vårdenhetschef