Forskning Radiologi

Forskningsråd Radiologi

Forskningsråd Radiologi arbetar med att kvalitetssäkra genomförandet av forskning inom Radiologi och samordna verksamhetens insatser och upprätta överenskommelser. Projekt kan ha intern eller extern PI och vara sponsrade från Hälso- och sjukvård, universitet eller andra aktörer. All forskning där radiologisk metod ingår ska anmälas till Forskningsrådet Radiologi.

  • Forskningssjuksköterskor kontrollerar att erforderliga tillstånd föreligger från etikprövningsmyndigheten, EPM, läkemedelsverket och, eller andra instanser som behöver utfärda tillstånd.
  • För att studien ska kunna tas upp på forskningsrådets möte måste fullständigt ifylld digital studieanmälan inkommit minst tre veckor före planerat möte.
  • Ifylld studieanmälan med bifogade erforderliga dokument skickas till e-post su.radiologi.fou@vgregion.se

Mötestillfällen för Forskningsrådet Radiologi - höst 2023

  • 21 september, klockan 13-14.30
  • 18 oktober, klockan 13-14.30
  • 21 november, klockan 13-14.30
  • 13 december, klockan 13-14

Kontaktuppgifter

Isabella Björkman-Burtscher

Ordförande Forskningsråd

Telefonnummer

Karin Zachrisson Jönsson

Ordförande AU FoUUI

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 71 82

Niklas Lundqvist

Forskningssjuksköterska Sahlgrenska

Telefonnummer

Mobil: 072-544 06 21
Kontor: 031-342 67 52

Erica De Coursey

Forskningssjuksköterska MR

Telefonnummer

Lillia Bako

Forskningssjuksköterska Östra

Telefonnummer

Christina Brorsson

Assistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 71 66

Noinar Phoemsawang

Forskningssjuksköterska Mölndal

Telefonnummer

Jessica Granhage

Forskningssjuksköterska Sahlgrenska

Telefonnummer