Verksamhet Radiologi

Verksamheten omfattar all vuxenradiologi, inklusive mammografi, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Remisser i pappersformat (gäller inte Mammografi eller Barn) skickas till:

Administrativ enhet
Radiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bruna stråket 11 B
413 45 Göteborg

Prislistor 2024

Radiologi SU VGPV prislista 2024

Radiologi SU VGSJ prislista 2024

Radiologi SU Extern prislista 2024

Mottagningar och enheter

 • Buk- och kärlradiologi Sahlgrenska

  Vi utför slätröntgen, datortomografi- och magnetkameraundersökningar av bukens organ. Vi gör även undersökningar med ultraljud och tar vävnadsprov och utför behandlingar i inre organ med vägledning av bildgivande röntgen- och ultraljudsapparater.

 • Mammografi Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig som känt en förändring i bröstet och behöver göra en röntgenundersökning. Vi utför även hälsokontroller mammografi, screening.

 • Mammografi Sahlgrenska sjukhuset - Hälsokontroller

  Vi gör hälsokontroller mammografi, screening, på kvinnor som inte har symtom i brösten.

 • Neuroradiologi Sahlgrenska

  Vi utför datortomografier av huvudet, halsregionen, kontrastundersökning av hjärnans kärl och undersökningar med magnetkamera.

 • Radiologi Mölndal

  Vi tar emot dig över 16 år med frakturer och andra ortopediska besvär som kräver en undersökning med exempelvis röntgen, ultraljud, datortomografi eller magnetkamera.

 • Radiologi Östra

  Vi utför slätröntgen, ultraljud, datortomografier och magnetkameraundersökning.

 • Skelettradiologi Sahlgrenska

  Vi har flera laboratorier med olika modaliteter som slätröntgen, ultraljud, datortomografi och MRi som hjälper oss att ställa rätt diagnos.