Verksamhet Radiologi

Verksamheten omfattar all vuxenradiologi, inklusive mammografi, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mottagningar

 • Buk- och kärlradiologi

  Vi utför slätröntgen, datortomografi- och magnetkameraundersökningar av bukens organ. Vi gör även undersökningar med ultraljud, samt tar vävnadsprov från och gör behandlingar i inre organ med vägledning av bildgivande röntgen- och ultraljudsapparater.

 • Mammografi

  Vi vänder oss till dig som känt en förändring i bröstet och behöver göra en röntgenundersökning. Vi utför även hälsokontroller mammografi (screening). För mer info se länk nedan.

 • Mammografi Sahlgrenska sjukhuset - Hälsokontroller

  Vi gör hälsokontroller mammografi (screening) på kvinnor som inte har symptom i brösten.

 • Neuroradiologi

  Vi utför datortomografier av huvudet, halsregionen, kontrastundersökning av hjärnans kärl och undersökningar med magnetkamera.

 • Radiologi Mölndals sjukhus

  Vi tar emot dig över 16 år med frakturer och andra ortopediska besvär som kräver en undersökning med exempelvis röntgen, ultraljud, datortomografi eller magnetkamera.

 • Radiologi Östra sjukhuset

  Vi utför slätröntgen, ultraljud, datortomografier och magnetkameraundersökning.

 • Skelettradiologi

  Vi har flera laboratorier med olika modaliteter så som slätröntgen, ultraljud, datortomografi och MRi som hjälper oss att ställa rätt diagnos.

 • Thoraxradiologi

  Vi utför slätröntgen, tomosyntes, ultraljud, datortomografier och magnetkameraundersökningar av bröstkorgens organ.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 14:56