Verksamhet Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi utför fysiologiska undersökningar av kroppens funktioner för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta grad av funktion samt följa effekt av behandling. Vi utför undersökningar på de flesta av kroppens olika organ. De metoder vi använder är ultraljud, gammakamera, blodprover, spirometri (lungfunktionstest), arbets-EKG med flera.

För mer information om enskilda undersökningar se information till remittent och patient nedan.

Information till patient

Per Nivedahl

Verksamhetschef