Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Verksamhet Klinisk mikrobiologi

Verksamheten bedriver klinisk mikrobiologisk diagnostik av bakterie-, virus-, svamp- och parasitorsakade infektioner med odlingsmetodik, antikropps- och antigenbestämning samt molekylärbiologiska metoder. Påvisning av multiresistenta bakterier, antibiotikaresistensbestämning och vårdhygieniskt arbete är också centrala verksamheter. Undervisning, utåtriktad informationsverksamhet samt forskning och utveckling ingår i uppdraget då laboratoriet tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På alla enheter bedrivs ständigt ett omfattande utvecklingsarbete av diagnostiken. Klinisk mikrobiologi ingår i Regional laboratoriemedicin som för verksamhetens del består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Organisationen tillhör Område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bakteriologi arbetar med att på provmaterial från patienter isolera, identifiera och karakterisera bakterier, svampar och parasiter. Man analyserar också kroppens försvar mot olika smittämnen. Den infektions- och vårdhygieniska verksamheten syftar till att minska de vårdrelaterade infektionerna, bland annat genom att korrekta hygienrutiner tillämpas och att personalens kunskap om mikroorganismer och infektionsproblem hålls på en hög nivå.

Virologi bedriver diagnostik av virussjukdomar och undersöker immunitetsstatus. Vid serologiska analyser påvisas antikroppar som är specifika för olika virus för att påvisa immunitet eller aktuell infektion. Vid molekylärbiologisk diagnostik kan virus påvisas för att med hög känslighet identifiera sjukdomsorsak. Genom mätning av koncentrationen av virusnukleinsyra kan smittrisker, virusinfektionens betydelse för patientens sjukdom och effekten av antiviral behandling bedömas. Med sekvensering av virusnukleinsyra kan subtyper av vissa virus bestämmas och mutationer som ger upphov till antiviral resistens påvisas.

Klinisk mikrobiologi är ett av Swedac ackrediterat laboratorium
För mer information om vilka analyser som är ackrediterade se dokument Analysförteckning Klinisk mikrobiologi. 

Analysförteckning Klinisk mikrobiologi

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer från och med 2020-03-06 en slumpvis andel av de prover som skickats för analysen Luftvägsblocket även testas avseende nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inrättat ett svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) och har, efter utlysningsförfarande, tillsatt nationella referenslaboratorier för 36 prioriterade mikrobiologiska områden. 

SLIM och NRL - Nationellt referenslaboratoriums hemsida får du mer information om kontaktuppgifter, referensdiagnostik, referensmaterial, expertstöd, utveckling, samverkan, kompetens, omvärldsbevakning samt beredskap. 

Verksamhet Klinisk mikrobiologi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Nationellt referenslaboratorium (NRL) för följande specificerade områden:

Hepatitvirus. HAV, HBV, HCV, HDV, HEV. (Magnus Lindh) 
Herpesvirus. HSV-1, HSV-2, VZV , CMV , EBV , HHV-6, HHV-7, HHV-8, HVS. (Jan-Åke Liljeqvist) 
Gastroentertvirus: Norovirus, sapovirus, rotavirus. (Magnus Lindh) 
Borrelia. (Christine Wennerås) 
Bakteriella tarmpatogener. (Annika Ljung. Kompletterande) 
Bakteriella STI - sexuellt överförda infektioner. (Christine Wennerås. Kompletterande) 
Patogener vid cystisk fibros. (Bodil Jönsson) 
Fästningsburna bakterier. (Christine Wennerås. Kompletterande) 
Svampar. (Nahid Kondori. Kompletterande) 

Peter Brodin

Verksamhetschef

Gunilla Sandberg

Verksamhetsassistent

Senast uppdaterad: 2021-07-13 10:11