Verksamhet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Verksamheten är organiserad i sex enheter. Den är geografiskt utspridd på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Nordstan, Frölunda Torg och driver också en mobil blodgivningsenhet samt de transfusionsmedicinska enheterna i Uddevalla, NÄL och Borås.

Verksamheten ansvarar för diagnostik av sjukdomstillstånd som berör kroppens immunförsvar. Verksamheten ansvarar också för insamling av blod genom blodgivning och försörjer sjukvården med blodkomponenter samt genomför blodgruppsbestämning och antikroppsutredningar inför blodtransfusion. Dessutom utförs transplantationsundersökningar inför organtransplantationer och hematologiska stamcellstransplantationer samt tillverkning av terapiläkemedel och omhändertagning av celler och vävnader. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ansvarar också för Nationella navelsträngsblodbanken.

Nationella navelsträngsblodbanken

Kerstin Åmark

Verksamhetschef

Sofia Thorslund

Verksamhetsassistent