Verksamhet Medicinsk fysik och teknik

Medicinsk fysik och teknik, MFT, har två huvudsakliga ansvarsområden, medicinsk strålningsfysik och medicinsk teknik. MFTs arbete inom strålningsfysiken stödjer och deltar i utvecklingen inom sjukhusets alla verksamheter med strålning så att patienter som undersöks eller behandlas med strålning får en god och säker vård och att all användning av strålning sker i enlighet med gällande strålskyddsföreskrifter. MFTs arbete inom medicinsk teknik innebär samverkan med alla vårdgivande verksamheter inom sjukhuset så att all medicinteknisk utrustning är säker för patienter och personal. Verksamheten bevakar aktivt vad myndigheter, tillverkare och standarder föreskriver eller rekommenderar inom de olika ansvarsområdena.

ViewDex

Viewer for Digital Evaluation of X-ray images

Matts Sjöberg

Tillförordnad Verksamhetschef