Verksamhet Klinisk patologi

Klinisk patologi är en verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har laboratoriemedicinsk verksamhet och patientmottagnings- och konsultverksamhet. Uppdragsgivare är kliniker och mottagningar från såväl bassjukvård som högspecialiserad vård.

Verksamheten erbjuder inom specialistområdet Klinisk patologi bland annat diagnostisk service avseende histopatologiska och cytologiska undersökningar, punktionscytologisk provtagning, transplantationsberedskap dygnet runt, kliniska obduktioner och bårhusverksamhet.

De laborativa och diagnostiska verksamheterna finns i Göteborg, Borås och på NÄL, Norra Älvsborgs sjukhus. Bårhusverksamhet bedrivs vid Sahlgrenska, Östra, Borås samt på NÄL. 

Provsvar

För provsvar kontakta din behandlande läkare eller vårdcentral då svar går till inremitterande läkare eller vårdcentral.

Om du som anhörig önskar ta del av ett obduktionsprotokoll, kontakta behandlande läkare eller vårdcentral då svar lämnas till inremitterad läkare eller vårdcentral. 

Annette Lövefors Daun

Verksamhetschef

Charlotte Eriksson

Verksamhetsassistent

Telefonnummer