Analyslistor, allmänna anvisningar och laboratorieremisser

Regional laboratoriemedicin består av laboratoriemedicinska verksamheter på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården. Organisationen hör till Område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Analyslistor, anvisningar och remisser är kopplade till respektive ackreditering och kan i nuläget endast visas separata, se nedan länkar.

Mölndal, Sahlgrenska och Östra sjukhuset
NU-sjukvården
Sjukhusen i väster
Södra Älvsborgs sjukhus  

Praktisk handledning inför transport av patientprover och kulturer

Packa provet rätt

Rutinerna för transport av laboratorieprover

Rutiner fungerar olika i olika delar av Västra Götalandsregionen och till olika laboratorium. Den som skickar prover för analys måste kontakta det aktuella laboratoriet för att få del av aktuella transportrutiner.
Spåra transport av laboratorieprover