Etik och opartiskhet

Regional laboratoriemedicin följer offentliga lagar och krav där opartiskhet, etiskt uppträdande och sekretess är viktiga delar.

Västra Götalandsregionen har en särskilt framtagen rutin för oegentligheter för systematiskt arbete före, under och efter händelser som misstänks kunna påverka opartiskhet. Regional laboratoriemedicin utvärderar årligen följsamhet till opartiskt arbete enligt rutin vid ledningens genomgång av kvalitet.

Rutin oegentligheter 2020-2025 (vgregion.se)