Nationella navelsträngsblodbanken

VIKTIGT!

På grund av personalbrist måste Navelsträngsblodbanken tyvärr göra ett tillfälligt uppehåll i sin insamlingsverksamhet. Detta innebär att vi inte kan samla in navelsträngsblod från och med 2023-03-17.

Vi arbetar på att komma till rätta med situationen och kommer meddela här på hemsidan när vi kan återuppta insamlingsverksamheten.

Navelsträngsblodet innehåller unika stamceller som används för att bota svåra sjukdomar som till exempel blodcancer, medfödda blod- och immunbristsjukdomar och genetiska sjukdomar.

Blodet som finns kvar i moderkakan och navelsträngen efter att ett barn har fötts kan rädda liv

Det är Nationella navelsträngsblodbankens erfarna barnmorskor på Östra sjukhuset som ansvarar för insamlingen av navelsträngsblod och hälsokontroller. Det som samlas in är blodet som finns kvar i moderkakan efter det att barnet är fött och navelsträngen har klippts.

Det insamlade blodet transporteras till Stamcellslaboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset för kontroll, nedfrysning och förvaring. Blodet registreras i Tobiasregistret för framtida transplantation.

Jag vill donera navelsträngsblod

Om du planerar att föda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vill donera ditt barns navelsträngsblod är du välkommen att tala med din barnmorska på mödravårdscentralen eller med barnmorskan när du anländer till förlossningen.

Inför donationen behöver du fylla i en hälsodeklaration. Donationen är frivillig och det krävs att båda föräldrarna ger skriftligt samtycke till donation.

Skriv ut, fyll i en hälsodeklaration och ta med till förlossningen.

Hälsodeklarationer i flera olika språk för utskrift i pdf-format:

Arabiska
Engelska
Farsi
Franska
Polska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Svenska
Turkiska 

Samtyckesblanketter på olika språk för ifyllande inför donation

Arabiska
Engelska
Farsi
Franska
Polska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Svenska
Turkiska

Inför en transplantation

Det kan ta många år innan det frysta blodet används. Inför en transplantation måste ditt barns journal kontrolleras så att inte barnet drabbats av sjukdom som skulle kunna överföras till patienten som får blodet.

Blodbanken är tillgänglig för alla

Nationella navelsträngsblodbanken är en allmän biobank vilket innebär att den är tillgänglig för alla människor i hela världen. Den svenska Nationella navelsträngsblodbanken startade 2006 och finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Banken drivs helt utan vinstintresse och finansieras gemensamt av landstingen samt Barncancerfonden. Navelsträngsblodbanken är ackrediterad enligt FACT, The Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy.

Länkar

Information om donation av navelsträngsblod på andra språk

Filerna öppnas i Pdf format

Arabiska
Engelska
Farsi 
Franska
Polska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Svenska
Turkiska

Blankett för synpunkter på vården

Frågor och svar

 

Vad kan navelsträngsblod användas till?

Navelsträngsblod är rikt på stamceller och används därför idag vid
stamcellstransplantation (benmärgstransplantation). Mer om vad den
behandlingen innebär finns att läsa på barncancerfonden.se eller 1177.se.

Kan man använda sitt eget navelsträngsblod i framtiden...?
...om mitt barn får leukemi (blodcancer)

Nej, vid leukemi vill man använda stamceller från en annan person för att
få en reaktion där det nya immunförsvaret attackerar kvarvarande
leukemiceller.

...om mitt barn får en allvarlig sjukdom i framtiden?

Nej, de flesta sjukdomar hos barn utöver cancer som man transplanterar
idag är medfödda (ärftliga) vilket betyder att sjukdomen även finns i
navelsträngsblodet. Vid andra cancerformer där man använder egna
stamceller (autolog transplantation) samlar man upp stamcellerna från det
egna blodet vilket ger en större mängd stamceller än vad som återfinns i
navelsträngsblod. Idag och sannolikt många år framöver finns därför inget
användningsområde för egna navelsträngs- blodstamceller. Det pågår
mycket forskning och vad framtiden har att erbjuda vet vi inte.

Kan man använda sparat navelsträngsblod till ett syskon...?
...om syskonet får leukemi?

Ja, kanske. Först och främst måste syskonen ha ärvt samma vävnadstyp
vilket sker i 25 procent av fallen. Sedan måste det sjuka syskonet vara tillräckligt
litet då navelsträngsblod innehåller en mindre mängd stamceller och vid en
elakartad sjukdom som leukemi vill man ha en tillräckligt stor mängd för
att kunna bekämpa leukemicellerna. Därför använder vi hellre benmärg
som stamcellskälla. Benmärg går att ta även från små barn (från ca 10 kg)
utan risk. Så i praktiken blir det ytterst sällan aktuellt att använda
syskonets sparade navelsträngsblodceller.

...om ett syskon har en allvarlig medfödd sjukdom?

Ja, i vissa fall. Först och främst måste syskonen ha ärvt samma
vävnadstyp vilket sker i 25% av fallen. Därutöver behöver man också
förvissa sig om att det nyfödda barnet inte har samma ärftliga sjukdom.

Vad är användningsområdet för donerat navelsträngsblod till
Nationella navelsträngsblodbanken?

För vissa individer kan det vara svårt att hitta en bra donator i de
register över frivilliga givare som finns runt om i värden. Det kan till exempel
bero på att man har en ovanlig vävnadstyp eller om man har sitt ursprung
i länder där det inte finns register uppbyggda än. Då stamcellerna i
navelsträngsblod är mer anpassningsbara än andra stamceller kan det vara
lättare att hitta matchande navelsträngsblod som går att använda för
transplantation. Våra enheter kan därför hjälpa barn i behov av en
transplantation där man annars skulle ha svårt att hitta en passande
donator.

Ibland är det också önskvärt att transplantera snabbt, till exempel vid vissa
medfödda immunbristsjukdomar. Ofta rör det sig om små barn och där är
navelsträngsblod ett bra alternativ då cellmängden är tillräcklig och man
snabbt kan få tillgång till enheten som finns färdigt infryst. Det tar
längre tid att få stamceller från en donator som först måste utredas
innan hen kan donera stamceller.

Det pågår mycket forskning runt om i världen där man försöker hitta fler
användningsområden för donerade navelsträngsblodstamceller. Sårläkning
vid brännskador och som blodprodukt till för tidigt födda barn är exempel
på forskningsområden som pågår där det finns förhoppningar för framtiden.


Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:15

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:15

Besöksadress

Vita stråket 11
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Följ intern skyltning.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Nationella navelsträngsblodbanken
413 45 Göteborg