Komponentlaboratoriet

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Vita stråket 11
413 46 Göteborg

Inre vägbeskrivning

Plan 1 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
413 45 Göteborg

På Komponentlaboratoriet framställs:

  • Erytrocyter (röda blodkroppar) av blodgivares donerade helblodspåsar. Erytrocyterna förvaras i kyl och har en hållbarhet i 42 dygn. 
  • Plasma av blodgivares donerade helblodspåsar men även genom aferesteknik. Plasman fryses in och är hållbar i ett år. 
  • Trombocyter (blodplättar) av blodgivares donerade helblodspåsar men även genom aferesteknik. Trombocyterna förvaras i trombocytinkubator under vaggning vid 22° till 24° och är hållbara i 5 dygn. 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Vita stråket 11
413 46 Göteborg

Inre vägbeskrivning

Plan 1 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
413 45 Göteborg

På Komponentlaboratoriet framställs:

  • Erytrocyter (röda blodkroppar) av blodgivares donerade helblodspåsar. Erytrocyterna förvaras i kyl och har en hållbarhet i 42 dygn. 
  • Plasma av blodgivares donerade helblodspåsar men även genom aferesteknik. Plasman fryses in och är hållbar i ett år. 
  • Trombocyter (blodplättar) av blodgivares donerade helblodspåsar men även genom aferesteknik. Trombocyterna förvaras i trombocytinkubator under vaggning vid 22° till 24° och är hållbara i 5 dygn.