Stamcells- och komponentlaboratoriet

Stamcells- och komponentlaboratoriet tillhandahåller framför allt service till Hematologkliniken och Barncancercentrum, framställer olika blodkomponenter från cirka 40 000 blodgivningar per år samt tillverkar avancerade terapiläkemedel (ATMP) och omhändertar celler och vävnader i transplantationssyfte. 

Enheten med sina tre laboratorier finns på Sahlgrenska sjukhuset, Cell- och vävnadslaboratoriet på Bruna stråket 16, Komponentlaboratoriet på Vita stråket 13 och Stamcellslaboratoriet på Vita stråket 11. Enheten ansvarar också för Nationella navelsträngsblodbanken.

Lisa Lagerlöf

Enhetschef

Telefonnummer