Klinisk immunologi

Klinisk immunologi ansvarar för diagnostik av sjukdomstillstånd som berör kroppens immunförsvar samt utför transplantationsundersökningar inför organtransplantationer.

Enheten finns på Sahlgrenska sjukhuset och har två laboratorier, Immunologilaboratoriet på Guldhedsgatan 10A och Vävnadstypningslaboratoriet på Vita stråket 11.

Marie Mineur

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 47 59