Immunhematologi

Immunhematologi förser patienterna på Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus med blodkomponenter. Enheten utför även blodgruppsserologiska och molekylärbiologiska analyser i syfte att uppnå optimal antigen-/antikroppsmatch inför transfusion.

Enheten består av akutlaboratorier på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset samt ett blodgrupperings- och ett utredningslaboratorium på Sahlgrenska.

Akutlaboratoriet är bemannat dygnet runt och här utförs

 • Akut ABO-/RhD gruppering.
 • Förenlighetsprövning.
 • Akuta antikroppsundersökningar.
 • Utlämning av blodkomponenter.
 • På Östra sjukhuset framställs särskilda blodkomponenter till nyfödda barn (pediatriska enheter).

På blodgrupperingslaboratoriet utförs

 • ABO-/RhD gruppering och screening för irreguljära erytrocytantikroppar hos patienter och blodgivare.
 • Kontrollgruppering av blodgivares donerade enheter.
 • Bestämning av vissa blodgruppsantigen inom Rh, Kell Kidd, Duffy, MNS blodgruppsystemen.

På utredningslaboratoriet utförs

 • Utredning av antikroppar riktade mot blodgruppsantigen.
 • Utredning vid positiv DAT (direkt antiglobulintest).
 • Utredning av transfusionskomplikationer.
 • Titrering av ABO-antikroppar vid organ- och stamcellstransplantation.
 • Titrering av antikroppar riktade mot erytrocytantigen vid graviditetsimmunisering.
 • Serologisk och genomisk bestämning av blodgruppsantigen.

Akutlaboratoriet Sahlgrenska

Telefonnummer

Akutlaboratoriet Östra

Telefonnummer

Blodgruppslaboratoriet

Telefonnummer

Utredningslaboratoriet

Telefonnummer

Kontor: 031-342 36 53

Malin Bengtsson

Enhetschef

Telefonnummer

Mobil: 0721-44 87 68