Cell- och vävnadslaboratoriet

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Målpunkt G, plan 1, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Cell- och vävnadslaboratorium
413 45 Göteborg

På Cell- och vävnadslaboratoriet 

  • Bedrivs tillverkning av avancerade terapiläkemedel (ATMP) såsom autologa broskceller för behandling av ledbroskskador. 
  • Omhändertas celler och vävnader i transplantationssyfte, för närvarande hjärtklaffar, kärlgraft och autologa skallben.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Målpunkt G, plan 1, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Cell- och vävnadslaboratorium
413 45 Göteborg

På Cell- och vävnadslaboratoriet 

  • Bedrivs tillverkning av avancerade terapiläkemedel (ATMP) såsom autologa broskceller för behandling av ledbroskskador. 
  • Omhändertas celler och vävnader i transplantationssyfte, för närvarande hjärtklaffar, kärlgraft och autologa skallben.