Aktuell virusstatistik

Positiva luftvägsvirusprov (öppnas i Edge). I nuläget endast tillgänglig för anställda inom Västra Götalandsregionen med VGR-ID.

Rapporten visar antalet positiva luftvägsvirusprov från laboratoriedatasystemet GMP per vecka baserat på orderdatum. 

Rapporten visar historiska vårdepisoder på SU, samt just nu inneliggande. 

Statistik gastroenteritblock (faeces): 

Gastroenteritblock 

Statistiken ligger i olika flikar årsvis.

Siffrorna anger antal positiva fynd och längst ned i tabellen finns "totalt 
antal prover" vilket avser inkomna prov under aktuell vecka.

Gunilla Sandberg

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 44 24