Thoraxradiologi

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 09:00 - 11:00
mån - fre 13:00 - 14:00

Blå stråket 5

Målpunkt G

plan 0 Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi utför slätröntgen, tomosyntes, ultraljud, datortomografier och magnetkameraundersökningar av bröstkorgens organ och rörelseapparaten.

Söka vård hos oss

För att genomgå en undersökning hos oss behöver du en röntgenremiss.

Vid ditt besök hos oss

Vi har en stor slätröntgenverksamhet inklusive den nya och förfinade tekniken tomosyntes, fördelat på flera röntgenrum.

Med mobila röntgenapparater röntgar vi patienter på intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar. Dessa patienter kan av olika anledningar inte komma till röntgen. Vi har två datortomografer där vi utför alla slags datortomografiundersökningar av lungor, bröstkorg, hjärta och rörelseapparaten.

Vi utför även MR-undersökningar av thorax och rörelseapparaten, liksom muskuloskeletalt ultraljud, och ultraljudvägledda punktioner av mjukdelar. Vi är högspecialiserade, och våra patienter kommer från hela Sverige. 

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation
  • Anmäl ditt besök i receptionen.

Vi som arbetar här

På enheten arbetar thoraxradiologer och radiologer som är specialiserade inom muskuloskeletal radiologi, roterande ST-läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och kanslister. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Merima Catovic Becic, verksamhetsutvecklare
Telefonnummer: 070-020 7918
E-postadress: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Sigrid Latham, vårdenhetschef
Telefon: 0727 - 25 63 31
E-post: