Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler. 

Läs mer här.

Verksamhet Onkologi

Jubileumskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset är en av Sveriges största onkologkliniker. Här behandlas patienter med alla typer av tumörer med medicinsk behandling eller strålbehandling. Den medicinska behandlingen som ges kan vara cytostatika, s k målinriktad terapi eller immunterapi. Strålbehandling ges i form av extern strålbehandling eller brachyterapi (strålkällor placeras i tumören).

Patienterna som behandlas kommer från Göteborgsområdet, övriga VGR och i vissa fall från hela landet. Som universitetsklinik ansvarar kliniken för utbildning av nya sjuksköterskor, undersköterskor, administrativ personal och läkare. Kliniken driver också forskning och utveckling i ett stort antal kliniska studier, där patienter får möjlighet att tidigt vara med och prova nya läkemedel och strålbehandling. Som del i omhändertagandet ingår vid behov cancerrehabilitering genom hela behandlingsperioden och under uppföljningen.

Aktuellt 201001

Med anledning av utbrottet av nya coronavirus, covid-19 har vi på onkologen besöksförbud på våra vårdavdelningar och detta för att skydda patienter och personal från smitta. Givetvis kan det på grund av särskilda omständigheter finnas undantag. Kontakta då den avdelning det gäller för information.

Behandlingarna och mottagningsbesök hos oss på onkologen pågår som vanligt och om några korta tillfälliga förändringar blir aktuella meddelas du som patient detta via behandlande- eller kontaktsjuksköterska. Vi försöker dock minimera fysiska besök och ditt planerade återbesök kommer, när det bedöms som lämpligt ske via telefon eller som ett digitalt möte.

Gällande mottagningsbesök vill vi minimera antalet personer som rör sig i sjukhusmiljö för att förhindra smittspridning och begränsar därför antalet medföljande. Om möjligt kommer du som patient ensam, men en medföljande närstående tillåts. Till behandlingarna ser vi att du kommer ensam.

Om förkylningssymtom eller feber skall du stanna hemma och eventuella besök eller behandlingar får då skjutas upp till dess att du tillfrisknat. Om allmänpåverkan och/eller andningssvårigheter kontaktas sjukvården (1177.se eller telefon 113 13 för rådgivning). Du skall stanna hemma 2 dagar efter symtomfrihet.

Obs! Om feber under pågående cytostatikabehandling eller immunterapi skall du givetvis kontakta sjukvården då det kan röra sig om komplikationer till din behandling. Kontakta då oss på onkologen telefonledes enligt dom instruktioner du erhållit vid behandlingsstart.

Vid konstaterad covid-19 infektion skall du stanna hemma 7 dagar efter insjuknandet, du skall även ha varit feberfri i 2 dagar och tydligt känna dig bättre för att anses smittfri.

Du skall inte heller komma till oss om du vistats med någon som har misstänkt eller bekräftad covid-19.

Vi testar inte våra patienter rutinmässigt för covid-19 om lindriga förkylningssymtom utan följ aktuella råd från Folkhälsomyndigheten kring hur du skall agera.

För information om Covid-19 hänvisar vi till:

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Senast uppdaterad: 2021-02-04 15:48