Verksamhet Onkologi

Jubileumskliniken på SU är en av de största onkologklinikerna i Sverige. Vid kliniken sker medicinsk behandling av alla tumörformer. Kliniken har ett samlat ansvar för all strålbehandling i Västra Götalandsregionen och vi bedriver avancerad strålbehandling i form av extern strålbehandling, brachyterapi (strålkällor placeras i tumören) och stereotaktisk strålbehandling (extremt fokuserad strålbehandling).  Genom regelbundet konsultarbete främjas vården av cancersjuka även på några av regionens övriga sjukhus samt på Varberg sjukhus. Kliniken leder den regionala utvecklingen inom icke-kirurgisk cancervård och ett stort antal kliniska prövningar och utvecklingsprojekt pågår inom verksamheten.


Senast uppdaterad: 2018-09-17 14:37