Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet Onkologi

Jubileumskliniken på SU är en av de största onkologklinikerna i Sverige. Vid kliniken sker medicinsk behandling av alla tumörformer. Kliniken har ett samlat ansvar för all strålbehandling i Västra Götalandsregionen och vi bedriver avancerad strålbehandling i form av extern strålbehandling, brachyterapi (strålkällor placeras i tumören) och stereotaktisk strålbehandling (extremt fokuserad strålbehandling).  Genom regelbundet konsultarbete främjas vården av cancersjuka även på några av regionens övriga sjukhus samt på Varberg sjukhus. Kliniken leder den regionala utvecklingen inom icke-kirurgisk cancervård och ett stort antal kliniska prövningar och utvecklingsprojekt pågår inom verksamheten.

Aktuellt 200320

Med anledning av utbrottet av nya coronavirus, covid-19 har vi på onkologen besöksförbud på våra vårdavdelningar och detta för att skydda patienter och personal från smitta. Givetvis kan det på grund av särskilda omständigheter finnas undantag. Kontakta då den avdelning det gäller för information.

Behandlingarna och mottagningsbesök hos oss på onkologen pågår som vanligt och om några korta tillfälliga förändringar blir aktuella meddelas du som patient detta via behandlande- eller kontaktsjuksköterska. Vi försöker dock minimera fysiska besök och ditt planerade återbesök kommer med största sannolikhet under denna period ske via telefon eller som ett digitalt möte.

Gällande mottagningsbesök vill vi minimera antalet personer som rör sig i sjukhusmiljö för att förhindra smittspridning och begränsar därför antalet medföljande och om möjligt kommer du som patient ensam. Till nybesök tillåts en medföljande närstående och om särskilda omständigheter vid återbesök kan en närstående tillåtas följa med, men det efter samråd med kontaktsjuksköterska på mottagningen. Undantag kan göras för dig som behöver ledsagare.

Om förkylningssymtom eller feber skall du stanna hemma och eventuella besök eller behandlingar får då skjutas upp till dess att du tillfrisknat. Om allmänpåverkan och/eller andningssvårigheter kontaktas sjukvården (1177.se eller telefon 113 13 för rådgivning). Du skall stanna hemma 2 dagar efter symtomfrihet.

Obs! Om feber under pågående cytostatikabehandling eller immunterapi skall du givetvis kontakta sjukvården då det kan röra sig om komplikationer till din behandling. Kontakta då oss på onkologen telefonledes enligt dom instruktioner du erhållit vid behandlingsstart.

Du skall inte heller komma till oss om du vistats med någon som har misstänkt eller bekräftad covid-19.

Vi testar inte våra patienter rutinmässigt för covid-19 om lindriga förkylningssymtom utan följ aktuella råd från Folkhälsomyndigheten kring hur du skall agera.

Har du vistats utomlands sista veckorna? Kontakta då oss innan ditt besök hos oss.

För information om Covid-19 hänvisar vi till:

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

200316- Patientföreläsningarna under våren är inställda


Senast uppdaterad: 2020-03-20 13:39