Verksamhet Onkologi

Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största onkologkliniker. Här behandlas patienter med alla typer av tumörer med medicinsk behandling eller strålbehandling. Den medicinska behandlingen som ges kan vara cytostatika, s k målinriktad terapi eller immunterapi. Strålbehandling ges i form av extern strålbehandling eller brachyterapi (strålkällor placeras i tumören).

Patienterna som behandlas kommer från Göteborgsområdet, övriga VGR och i vissa fall från hela landet. Som universitetsklinik ansvarar kliniken för utbildning av nya sjuksköterskor, undersköterskor, administrativ personal och läkare. Kliniken driver också forskning och utveckling i ett stort antal kliniska studier, där patienter får möjlighet att tidigt vara med och prova nya läkemedel och strålbehandling. Som del i omhändertagandet ingår vid behov cancerrehabilitering genom hela behandlingsperioden och under uppföljningen. 

Information med anledning av Covid-19

Aktuellt 230314

Från och med februari upphörde de generella besöksrestriktionerna för sjukhuset. 

På onkologen vårdas patienter med nedsatt immunförsvar. Det är därför viktigt att personer med pågående infektionssymtom inte vistas på sjukhuset som besökare/medföljare till patient.

För mer information om Covid-19 hänvisar vi till:

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset