Enheter

Enheter Onkologi

 • Avdelning 52 onkologi Sahlgrenska sjukhuset

  Vi tar emot dig med bröstcancer, okänd primärtumör, cancer i sköldkörteln och cancer i magtarmkanalen. De vanligaste behandlingarna är cytostatika- och strålbehandling. Vi bedriver även radionuklidterapi vilket är behandling med målsökande isotoper som ges till exempel vid cancer i sköldkörteln. Vi vårdar också dig med behandlingskomplikationer eller du som är i ett palliativt skede utav din sjukdom.

 • Avdelning 54 onkologi Sahlgrenska sjukhuset

  Vi tar emot dig med huvud-halscancer, matstrupscancer, lungcancer, hjärntumör eller neuroendokrin tumör. De vanligaste behandlingarna är cytostatikabehandling och strålbehandling. Vi vårdar också dig med behandlingskomplikationer eller du som är i ett palliativt skede av din cancersjukdom. 

 • Avdelning 69 onkologi Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med malignt melanom, testikelcancer, sarkom, urologisk cancer och gynekologisk cancer. Behandlingen kan vara i form av cytostatika- eller strålbehandling. Vi vårdar också dig med behandlingskomplikationer eller du som är i ett palliativt skede av din cancersjukdom.

 • Cancerrehabilitering

  Cancerrehabilitering syftar till att ge patienten stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt utifrån sin unika situation, sina behov och egna resurser samt att förebygga och reducera följderna av cancersjukdom och dess behandling. Det kan se olika ut i vilken omfattning och när under cancerbehandlingen de olika yrkeskategorierna nedan kan ingå i patientens cancerrehabilitering. Vid frågor kring detta är det alltid bra att som patient prata med sin kontaktsjuksköterska.

 • Dagsjukvård onkologi Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med en tumörsjukdom som exempelvis bröstcancer, hjärntumör, mag/tarmtumör, thyroidea och huvud/halstumör.

 • Isotopmottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig som ska behandlas med radioaktiva isotoper. Våra patienter kommer ifrån olika diagnosgrupper. Du kan lämna meddelande på telefonsvararen dygnet runt (ej helger och röda dagar). Tryck 3 för Isotopmottagningen

 • Onkologimottagning 1 Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med huvud- och halstumör, matstrupscancer, hjärntumör och lungcancer. Du kan lämna meddelande på telefonsvararen dygnet runt (ej helger och röda dagar) Tryck 1 för team 1

 • Onkologimottagning 2 Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med tumör i bröst, okänd primärtumör eller magtarmkanalen. För att komma till oss krävs att du har fått diagnosen cancer.  Du kan lämna meddelande på telefonsvararen dygnet runt (ej helger och röda dagar) Tryck 2 för team 2

 • Onkologimottagning 3 Sahlgrenska

  Vi behandlar patienter med: gynekologisk cancer, malignt melanom, njurcancer, sarkom & urologisk cancer.

 • Onkologimottagning Östra

  Vi tar emot dig med cancer i mag- och tarmkanalen. 

 • Strålbehandling Sahlgrenska - Borås

  Vi är en av landets största strålbehandlingsavdelningar med verksamhet på två orter, i Borås och Göteborg.

 • Strålbehandling Sahlgrenska - Göteborg

  Vi är en av landets största strålbehandlingsavdelningar med verksamhet på två orter, i Borås och Göteborg.

 • Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer Sahlgrenska

  Uppföljningsmottagningen finns till för dig som är över 18 år och har haft cancer eller en annan diagnos som behandlats av en barncancerspecialist före 18 års ålder och som avslutat din cancerbehandling för minst fem år sedan. Uppföljningsmottagningens telefonnummer 031-343 03 84 och telefontid må-fre kl 08-16