Cancerrehabilitering

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 09:00 - 11:30

Blå stråket 2

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Enheten för CancerRehabilitering är en mottagning för patienter som har genomgått behandling vid en cancer i bäckenområdet och som har kvarvarande fysiska symtom. Mottagningen öppnade hösten 2010 och är ett projekt som pågår under tre år, initierat av det Regionala Cancerinitiativet i Västra Götalandsregionen.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver du en remiss från läkare på vårdcentral eller annan läkare. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Vid varje besök anmäler du dig först i kassan på entréplanet, du är sedan välkommen att sitta ner i väntrummet tills det blir din tur.

Vi som arbetar här

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

 

Synpunkter

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården