Cancerrehabilitering

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Besöksadress

Vita stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Mellan målpunkt L och H, plan 1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Cancerrehabilitering
413 45 Göteborg

Cancerrehabilitering syftar till att ge patienten stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt utifrån sin unika situation, sina behov och egna resurser samt att förebygga och reducera följderna av cancersjukdom och dess behandling. Det kan se olika ut i vilken omfattning och när under cancerbehandlingen de olika yrkeskategorierna nedan kan ingå i patientens cancerrehabilitering. Vid frågor kring detta är det alltid bra att som patient prata med sin kontaktsjuksköterska.

1177.se finns informationsfilmer och mer att läsa om cancerrehabilitering. Se länk till höger under fliken "föreläsningar för patienter och anhöriga".

Samtalsgrupper för cancerpatienter våren 2024

Cancerrehabiliteringen erbjuder möjligheten att delta i samtalsgrupper med tre olika inriktningar.
Läs mer här eller nedan för varje samtalsgrupp.

Samtalsgrupp med bildskapande. Start 17 april.
Samtalsgrupp för dig med cancer. Start 4 april.
Samtalsgrupp - När livet går vidare efter cancer. Start 21/2 och 4/10

Anmälan till grupperna görs med namn, telefonnummer och önskad grupp till: samtalsgrupp.onkologen.su@vgregion.se eller ring psykolog Kajsa Asklöf på telefonnummer 031-342 96 33.

Kostnaden är 100 kr per tillfälle och högkostnadsskyddet gäller. Grupperna har åtta deltagare.

Söka vård hos oss

Cancerrehabliteringen består av flera yrkeskategorier:

Arbetsterapeut: Vi finns kopplade till slutenvårdsavdelningarna på onkologen. Vårt fokus är att underlätta i vardagliga aktiviteter och vid behov förskriva hjälpmedel samt ge råd vid cancerrelaterad fatigue.

BäckencancerRehabilitering: En sjuksköterskeledd mottagning för patienter som har genomgått strålbehandling vid gynekologisk cancer, ändtarms- och analcancer som har kvarvarande fysiska symtom.

Dietist: Kan erbjuda råd och rekommendationer för patienter som har svårigheter att tillgodose sitt energi- och näringsbehov. Sjuksköterska eller läkare förmedlar behov av dietistkontakt. Länk till broschyr "mat för att må bra under och efter cancerbehandling"

Fysioterapeut: Vi finns kopplade till onkologavdelningarna och kan hjälpa till med bedömningar av fysisk förmåga, träningsråd och utprovning av hjälpmedel. Vi finns även inom öppenvården på Fysioterapi Sahlgrenska och Fysioterapi Östra. Här kan du få hjälp med rådgivning eller utprovning av hemträningsprogram. Om du har pågående eller nyligen avslutad onkologisk behandling kan vi erbjuda träning i grupp under en 12-veckorsperiod. 

För att komma på ett besök till fysioterapin kan du skriva en egenremiss via 1177 eller på blankett. Din läkare eller sjuksköterska kan också skriva remiss.

Länkar;
Vardagsmotion och träning vid cancer. (Broschyr nr 105)
Egen vårdbegäran Fysioterapin
Fysioterapi under cancerbehandling

Kurator: Kan erbjuda stöd för patienter och närstående inom både sluten- och öppenvård. Det kan innebära samtalsbehandling, information, vägledning och praktiskt stöd.

Psykolog: Kan erbjuda individanpassad samtalsbehandling för patienter och närstående.

Rehabkoordinator: Kan erbjuda stöd och samordning av rehabiliteringsinsatser med andra rehabaktörer exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedling och arbetsgivare.

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer: En mottagning för långtidsuppföljning efter barncancer. Målgruppen är patienter som behandlats för barncancer, avslutat sin behandling och nu är över 18 år.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Patientavgift är 300 kr för läkar-och teambesök och 100 kr för övriga yrkeskategorier. Besökskostnad ingår i högkostnadsskyddet.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är bland annat:
Dietister, sjuksköterskor, kuratorer, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, legitimerad psykolog och medicinsk sekreterare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Maria Lancha

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 79 46

Marianne Jarfelt

Vårdenhetsöverläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Besöksadress

Vita stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Mellan målpunkt L och H, plan 1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Cancerrehabilitering
413 45 Göteborg

Cancerrehabilitering syftar till att ge patienten stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt utifrån sin unika situation, sina behov och egna resurser samt att förebygga och reducera följderna av cancersjukdom och dess behandling. Det kan se olika ut i vilken omfattning och när under cancerbehandlingen de olika yrkeskategorierna nedan kan ingå i patientens cancerrehabilitering. Vid frågor kring detta är det alltid bra att som patient prata med sin kontaktsjuksköterska.

1177.se finns informationsfilmer och mer att läsa om cancerrehabilitering. Se länk till höger under fliken "föreläsningar för patienter och anhöriga".

Samtalsgrupper för cancerpatienter våren 2024

Cancerrehabiliteringen erbjuder möjligheten att delta i samtalsgrupper med tre olika inriktningar.
Läs mer här eller nedan för varje samtalsgrupp.

Samtalsgrupp med bildskapande. Start 17 april.
Samtalsgrupp för dig med cancer. Start 4 april.
Samtalsgrupp - När livet går vidare efter cancer. Start 21/2 och 4/10

Anmälan till grupperna görs med namn, telefonnummer och önskad grupp till: samtalsgrupp.onkologen.su@vgregion.se eller ring psykolog Kajsa Asklöf på telefonnummer 031-342 96 33.

Kostnaden är 100 kr per tillfälle och högkostnadsskyddet gäller. Grupperna har åtta deltagare.

Söka vård hos oss

Cancerrehabliteringen består av flera yrkeskategorier:

Arbetsterapeut: Vi finns kopplade till slutenvårdsavdelningarna på onkologen. Vårt fokus är att underlätta i vardagliga aktiviteter och vid behov förskriva hjälpmedel samt ge råd vid cancerrelaterad fatigue.

BäckencancerRehabilitering: En sjuksköterskeledd mottagning för patienter som har genomgått strålbehandling vid gynekologisk cancer, ändtarms- och analcancer som har kvarvarande fysiska symtom.

Dietist: Kan erbjuda råd och rekommendationer för patienter som har svårigheter att tillgodose sitt energi- och näringsbehov. Sjuksköterska eller läkare förmedlar behov av dietistkontakt. Länk till broschyr "mat för att må bra under och efter cancerbehandling"

Fysioterapeut: Vi finns kopplade till onkologavdelningarna och kan hjälpa till med bedömningar av fysisk förmåga, träningsråd och utprovning av hjälpmedel. Vi finns även inom öppenvården på Fysioterapi Sahlgrenska och Fysioterapi Östra. Här kan du få hjälp med rådgivning eller utprovning av hemträningsprogram. Om du har pågående eller nyligen avslutad onkologisk behandling kan vi erbjuda träning i grupp under en 12-veckorsperiod. 

För att komma på ett besök till fysioterapin kan du skriva en egenremiss via 1177 eller på blankett. Din läkare eller sjuksköterska kan också skriva remiss.

Länkar;
Vardagsmotion och träning vid cancer. (Broschyr nr 105)
Egen vårdbegäran Fysioterapin
Fysioterapi under cancerbehandling

Kurator: Kan erbjuda stöd för patienter och närstående inom både sluten- och öppenvård. Det kan innebära samtalsbehandling, information, vägledning och praktiskt stöd.

Psykolog: Kan erbjuda individanpassad samtalsbehandling för patienter och närstående.

Rehabkoordinator: Kan erbjuda stöd och samordning av rehabiliteringsinsatser med andra rehabaktörer exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedling och arbetsgivare.

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer: En mottagning för långtidsuppföljning efter barncancer. Målgruppen är patienter som behandlats för barncancer, avslutat sin behandling och nu är över 18 år.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Patientavgift är 300 kr för läkar-och teambesök och 100 kr för övriga yrkeskategorier. Besökskostnad ingår i högkostnadsskyddet.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är bland annat:
Dietister, sjuksköterskor, kuratorer, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, legitimerad psykolog och medicinsk sekreterare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Maria Lancha

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 79 46

Marianne Jarfelt

Vårdenhetsöverläkare

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen