Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Cancerrehabilitering

Kontaktuppgifter

Växeltelefon

Besöksadress

Blå stråket 2
413 46 Göteborg

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Cancerrehabilitering, Onkologi
Blå stråket 2
413 45 Göteborg

Cancerrehabilitering syftar till att ge patienten stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt utifrån sin unika situation, sina behov och egna resurser samt att förebygga och reducera följderna av cancersjukdom och dess behandling. Det kan se olika ut i vilken omfattning och när under cancerbehandlingen de olika yrkeskategorierna nedan kan ingå i patientens cancerrehabilitering. Vid frågor kring detta är det alltid bra att som patient prata med sin kontaktsjuksköterska.

Söka vård hos oss

Cancerrehabliteringen består av flera yrkeskategorier:

Arbetsterapeut: Vi finns kopplade till slutenvårdsavdelningarna på onkologen. Vårt fokus är att underlätta i vardagliga aktiviteter och vid behov förskriva hjälpmedel samt ge råd vid cancerrelaterad fatigue.

BäckencancerRehabilitering: En sjuksköterskeledd mottagning för patienter som har genomgått strålbehandling vid cancer i bäckenområdet och som har kvarvarande fysiska symtom.

Dietist: Kan erbjuda råd och rekommendationer för patienter som har svårigheter att tillgodose sitt energi- och näringsbehov. Sjuksköterska eller läkare förmedlar behov av dietistkontakt.

Fysioterapeut: Vi finns kopplade till onkologavdelningarna och kan hjälpa till med bedömningar av fysisk förmåga, träningsråd och utprovning av hjälpmedel.

Kurator: Kan erbjuda stöd för patienter och närstående inom både sluten- och öppenvård. Det kan innebära samtalsbehandling, information, vägledning och praktiskt stöd.

Psykolog: Kan erbjuda individanpassad samtalsbehandling för patienter och närstående.

Rehabkoordinator: Kan erbjuda stöd och samordning av rehabiliteringsinsatser med andra rehabaktörer exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedling och arbetsgivare.

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer: En mottagning för långtidsuppföljning efter barncancer. Målgruppen är patienter som behandlats för barncancer, avslutat sin behandling och nu är över 18 år.

Vid ditt besök hos oss

Patientavgift är 300 kr för läkar-och teambesök och 100 kr för övriga yrkeskategorier. Besökskostnad ingår i högkostnadsskyddet.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är bland annat:
Dietister, sjuksköterskor, kuratorer, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, legitimerad psykolog och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Therese Brännvall, vårdenhetschef
Telefon: 072-200 9431
E-post: therese.brannvall@vgregion.se

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Therese Brännvall

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-09-23 18:03