BäckencancerRehabilitering

BäckencancerRehabiliteringen är en sjuksköterskeledd mottagning för patienter som har genomgått strålbehandling vid cancer i bäckenområdet och som har kvarvarande fysiska symtom. Mottagningen öppnade våren 2011 och är ett projekt, initierat av det Regionala Cancerinitiativet i Västra Götalandsregionen.

Vi erbjuder utredning, stöd och behandling efter cancer i bäckenområdet - som gynekologisk cancer, ändtarms - eller analcancer. I ett första steg utreder vi och behandlar symtom från tarm, blåsa, sexuella förändringar och lymfödem. Vi ger även psykosocialt stöd och råd när livskvalitet och vardagsliv påverkats av kroppsliga förändringar och sexuella svårigheter. Målet i framtiden är att kliniken ska kunna erbjuda alla cancerpatienter rehabilitering efter avslutad behandling.

Remiss till mottagningen kan skrivas av all vårdpersonal. Patienten kan även själv kontakta mottagningen – så kallad egenremiss.

Vi erbjuder besök, telefonkontakt eller videosamtal där vi inventerar behov, genomför nödvändiga provtagningar och undersökningar samt behandlar symtom. Vi erbjuder också sexuell rådgivning och behandling. Uppföljning sker via besök, telefon eller videosamtal. Enheten har ett nära samarbete med specialister inom andra områden, exempelvis uroterapeut, fysioterapeut, lymfterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, rehabkoordinator med flera.

Patientinformation

Bäckencancerrehabilitering

Efter Cancern - Rehabilitering efter cancer i nedre delen av buken

Vi som arbetar här:

Karin Bergmark, projektledare överläkare
Linda Åkeflo, onkologisjuksköterska & sexualrådgivare
Lisen Heden, onkologisjuksköterska & sexualrådgivare
Karin Gustafsson, onkologisjuksköterska & sexualrådgivare
Elisabeth Bystedt, administratör

Adress:
Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Telefontider: Måndag-fredag kl. 09.00-11.30
Telefon:
031 - 342 79 36