Kurator

Kuratorn arbetar för att stödja och stärka patienter och närstående under och efter avslutad behandling. Samtalen kan bland annat handla om den kris patient och familj går igenom, hur relationer påverkas, hur man går vidare i livet efter avslutad behandling. Kuratorn kan även ge praktisk information om samhällets stöd och resurser, juridiska och ekonomiska frågor. Närstående har även möjlighet till enskilda samtal. Finns det minderåriga barn är det viktigt att deras situation uppmärksammas.

OBS! Vissa av de patienter som behandlas inom verksamhet onkologi har sin hemmatillhörighet på andra kliniker och skall därför söka kuratorskontakt där

Kurator Cancerrehabiliteringen
Telefon: 031-342 89 77
Vita stråket 12, plan 1

Rehabkoordinator
Pamela Delefors
Telefon: 031-342 86 96
Vita stråket 12, plan 1

Tips på länkar med information:
Cancerfonden

Näracancer

Stödkompisarna

Så fungerar vården- 1177