Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Vita stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Cancerrehabilitering
413 45 Göteborg

Uppföljningsmottagningen finns till för dig som är över 18 år och har haft cancer eller en annan diagnos som behandlats av en barncancerspecialist före 18 års ålder och som avslutat din cancerbehandling för minst fem år sedan. Uppföljningsmottagningens telefonnummer 031-343 03 84 och telefontid må-fre kl 08-16

Sena biverkningar

Genomgången cancerbehandling före 18 års ålder kan orsaka sena biverkningar som kan ge symton många år efter cancerbehandlingen. Risken för att få en sen biverkan beror på vilken cancerdiagnos som ställts och vilken behandling som erhållits. Några exempel på sena biverkningar är hormonstörningar, hjärtpåverkan, fertilitetspåverkan och kognitiv påverkan. Under mottagningsbesöket diskuteras alla eventuella funderingar och symtom som kan ha med den genomgångna behandlingen att göra. En del sena biverkningar kräver specialistvård, andra kan följas inom primärvården. Mottagningen hjälper till att förmedla andra vårdkontakter efter behov.

Söka vård hos oss

Du kommer till vår mottagning antingen genom ett personligt erbjudande från oss, remiss från annan vårdgivare eller genom att du själv tar kontakt med oss.

Vid ditt besök hos oss

Du kommer att träffa ett team bestående av läkare, sjuksköterska och kurator. Vid det första besöket görs en genomgång av behandlingen som gavs i barnaålder och du får möjlighet att ställa frågor. Därefter planeras för vad som eventuellt behöver följas upp med nya undersökningar. 

Inom verksamheten bedrivs en del forskningsstudier, som du kan bli tillfrågad att delta i. Deltagande är frivilligt. Vår målsättning är att du ska få ett respektfullt bemötande och känna delaktighet i vården.

Checklista inför ditt besök

 • Före besöket får du fylla i ett formulär för att vi bättre ska kunna fokusera på det som är viktigt för dig. Det är även viktigt att du anger vilka mediciner du äter just nu och om du har någon pågående läkarkontakt

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 • Du kan även anmäla dig och betala i kassan på entréplanet, Blå stråket 2. Du är sedan välkommen till mottagningen som finns på Vita stråket 12, plan 1, Cancerrehabilitering.
 • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

 • Marianne Jarfelt, Mirka Pinkava och Margaretha Stenmarker, barnonkologer
 • Maria Olsson, specialistsjuksköterska
 • Malin Karlsson-Damerau, kurator
 • Kajsa Nordholm, medicinsk sekreterare

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Maria Lancha

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 79 46

Marianne Jarfelt

Vårdenhetsöverläkare

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 69 89

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Vita stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Cancerrehabilitering
413 45 Göteborg

Uppföljningsmottagningen finns till för dig som är över 18 år och har haft cancer eller en annan diagnos som behandlats av en barncancerspecialist före 18 års ålder och som avslutat din cancerbehandling för minst fem år sedan. Uppföljningsmottagningens telefonnummer 031-343 03 84 och telefontid må-fre kl 08-16

Sena biverkningar

Genomgången cancerbehandling före 18 års ålder kan orsaka sena biverkningar som kan ge symton många år efter cancerbehandlingen. Risken för att få en sen biverkan beror på vilken cancerdiagnos som ställts och vilken behandling som erhållits. Några exempel på sena biverkningar är hormonstörningar, hjärtpåverkan, fertilitetspåverkan och kognitiv påverkan. Under mottagningsbesöket diskuteras alla eventuella funderingar och symtom som kan ha med den genomgångna behandlingen att göra. En del sena biverkningar kräver specialistvård, andra kan följas inom primärvården. Mottagningen hjälper till att förmedla andra vårdkontakter efter behov.

Söka vård hos oss

Du kommer till vår mottagning antingen genom ett personligt erbjudande från oss, remiss från annan vårdgivare eller genom att du själv tar kontakt med oss.

Vid ditt besök hos oss

Du kommer att träffa ett team bestående av läkare, sjuksköterska och kurator. Vid det första besöket görs en genomgång av behandlingen som gavs i barnaålder och du får möjlighet att ställa frågor. Därefter planeras för vad som eventuellt behöver följas upp med nya undersökningar. 

Inom verksamheten bedrivs en del forskningsstudier, som du kan bli tillfrågad att delta i. Deltagande är frivilligt. Vår målsättning är att du ska få ett respektfullt bemötande och känna delaktighet i vården.

Checklista inför ditt besök

 • Före besöket får du fylla i ett formulär för att vi bättre ska kunna fokusera på det som är viktigt för dig. Det är även viktigt att du anger vilka mediciner du äter just nu och om du har någon pågående läkarkontakt

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 • Du kan även anmäla dig och betala i kassan på entréplanet, Blå stråket 2. Du är sedan välkommen till mottagningen som finns på Vita stråket 12, plan 1, Cancerrehabilitering.
 • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

 • Marianne Jarfelt, Mirka Pinkava och Margaretha Stenmarker, barnonkologer
 • Maria Olsson, specialistsjuksköterska
 • Malin Karlsson-Damerau, kurator
 • Kajsa Nordholm, medicinsk sekreterare

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Maria Lancha

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 79 46

Marianne Jarfelt

Vårdenhetsöverläkare

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 69 89

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen