Onkologimottagning 3 Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Blå Stråket 6
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Onkologimottagning 3
413 45 Göteborg

Vi behandlar patienter med: gynekologisk cancer, malignt melanom, njurcancer, sarkom & urologisk cancer.

Söka vård hos oss

Rådgivning med sjuksköterska

Telefonsvarare. Tala in namn, personnummer, telefonnummer samt kortfattat varför du söker oss. Vi lyssnar av telefonsvararen fram till kl. 14:00 vardagar och ringer upp efter medicinsk prioritet eventuellt nästkommande vardag.

Gynekologisk cancer: 031-342 94 76

Urologisk cancer och sarkom: 031-342 40 32

Njurcancer och melanom: 031-342 40 11

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Du kan också checka in i kassan på entréplanet, Blå stråket 6. Därefter åker du till plan 4 och anmäler dig i receptionen.

Första läkarbesöket sker efter remiss från annan läkare, oftast för bedömning om onkologisk behandling ska ges. Onkologisk behandling kan vara cytostatika, strålbehandling, immunterapi och målriktade behandlingar. Behandlingarna kan ges för att bota eller i bromsande/symtomlindrande syfte.

Observera att det är den remitterande läkaren som har ansvaret för dig och dina eventuella medicinska frågor tills du varit här på första läkarbesöket. Du är välkommen att ringa angående övriga frågor.

Inom verksamheten bedrivs en del forskningsstudier, som du kan bli tillfrågad att delta i. Deltagande är frivilligt. Vår målsättning är att du ska få ett respektfullt bemötande och känna delaktighet i vården.

I anslutning till vår mottagning finns vår dagvårdsavdelning.

Checklista inför ditt besök

  • Anmäl ditt besök i kassan på entréplanet alternativt checka in via mobil.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du betalar vid din ankomst. Betala gärna med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.
  • Efter betalning åker du upp till plan 4 och anmäler dig i reception, inne på onkologmottagning team 3.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat sjuksköterska, specialistsjuksköterska i onkologi och specialistläkare i onkologi. Det arbetar även många ST-läkare på vår mottagning.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Välkommen till vår digitala mottagning

Hervor Munter

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 77 26

Totte Johansson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 88 57

Emma Mangelus

Sektionschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 69 29

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Blå Stråket 6
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Onkologimottagning 3
413 45 Göteborg

Vi behandlar patienter med: gynekologisk cancer, malignt melanom, njurcancer, sarkom & urologisk cancer.

Söka vård hos oss

Rådgivning med sjuksköterska

Telefonsvarare. Tala in namn, personnummer, telefonnummer samt kortfattat varför du söker oss. Vi lyssnar av telefonsvararen fram till kl. 14:00 vardagar och ringer upp efter medicinsk prioritet eventuellt nästkommande vardag.

Gynekologisk cancer: 031-342 94 76

Urologisk cancer och sarkom: 031-342 40 32

Njurcancer och melanom: 031-342 40 11

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Du kan också checka in i kassan på entréplanet, Blå stråket 6. Därefter åker du till plan 4 och anmäler dig i receptionen.

Första läkarbesöket sker efter remiss från annan läkare, oftast för bedömning om onkologisk behandling ska ges. Onkologisk behandling kan vara cytostatika, strålbehandling, immunterapi och målriktade behandlingar. Behandlingarna kan ges för att bota eller i bromsande/symtomlindrande syfte.

Observera att det är den remitterande läkaren som har ansvaret för dig och dina eventuella medicinska frågor tills du varit här på första läkarbesöket. Du är välkommen att ringa angående övriga frågor.

Inom verksamheten bedrivs en del forskningsstudier, som du kan bli tillfrågad att delta i. Deltagande är frivilligt. Vår målsättning är att du ska få ett respektfullt bemötande och känna delaktighet i vården.

I anslutning till vår mottagning finns vår dagvårdsavdelning.

Checklista inför ditt besök

  • Anmäl ditt besök i kassan på entréplanet alternativt checka in via mobil.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du betalar vid din ankomst. Betala gärna med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.
  • Efter betalning åker du upp till plan 4 och anmäler dig i reception, inne på onkologmottagning team 3.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat sjuksköterska, specialistsjuksköterska i onkologi och specialistläkare i onkologi. Det arbetar även många ST-läkare på vår mottagning.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Hervor Munter

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 77 26

Totte Johansson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 88 57

Emma Mangelus

Sektionschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 69 29

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Välkommen till vår digitala mottagning