Dagsjukvård onkologi Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:30 - 10:00
 • måndag - torsdag 13:00 - 14:00

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 7:00 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 2
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 02, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Dagsjukvård onkologi
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig med en tumörsjukdom som exempelvis bröstcancer, hjärntumör, mag/tarmtumör, thyroidea och huvud/halstumör.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

På vår dagvårdsavdelning ges det medicinsk behandling mot cancer. Det kan vara cytostatika och eller antikroppsbehandling. Ibland kommer det patienter till oss för andra infusioner eller blodtransfusioner. 

Tag gärna med en närstående vid ditt första besök hos oss. Vid efterföljande besök vill vi att du kommer själv. Detta för bästa tänkbara situation för dig och dina medpatienter då vi har ont om utrymme och vi värnar om din och andras sekretess och integritet, er och vår säkerhet samt en god och hållbar arbetsmiljö. Det är också ett led i att minska risken för oönskade infektionssjukdomar för er och för oss som arbetar här.

Vårt mål är att du ska få träffa samma sjuksköterska under hela din behandlingsperiod, men det kan ibland vara så beroende på olika omständigheter att du träffar någon av de andra sjuksköterskorna. När du har frågor som rör din behandling så vänder du dig till din ansvariga sjuksköterska.

Vår målsättning är att ge varje patient ett respektfullt bemötande, god omvårdnad samt stöd i en förändrad livssituation.

Hos oss finns det totalt 27 platser fördelade på sängar och behandlingsstolar. Klinikens Picc-linemottagning ryms också på vår enhet samt vår behandlingsmottagning (BEHMO).

Om du har en längre behandling kan vi erbjuda lättare förtäring såsom smörgås eller annan lättare rätt. Kaffe, te och kalla drycker finns alltid att tillgå.

På sjukhusområdet finns det också ett flertal alternativ att välja på om man vill köpa mat eller fika.

Checklista inför din vistelse

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 • Anmäl ditt besök i receptionen på dagvårdsavdelningen. Om den inte är öppen går det bra att sitta ner och vänta.
 • Ta med tabletter för behandlingsdagen, aktuell medicinlista och telefonnummer till närstående, hemsjukvård eller hemtjänst.
 • Under din behandlingstid kan det vara bra att ha med en bok eller CD att lyssna på.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom onkologi, specialistläkare i onkologi, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Susanne Jörnvik Carlsson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Andreas Hallqvist

Medicinskt ansvarig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:30 - 10:00
 • måndag - torsdag 13:00 - 14:00

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 7:00 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 2
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 02, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Dagsjukvård onkologi
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig med en tumörsjukdom som exempelvis bröstcancer, hjärntumör, mag/tarmtumör, thyroidea och huvud/halstumör.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

På vår dagvårdsavdelning ges det medicinsk behandling mot cancer. Det kan vara cytostatika och eller antikroppsbehandling. Ibland kommer det patienter till oss för andra infusioner eller blodtransfusioner. 

Tag gärna med en närstående vid ditt första besök hos oss. Vid efterföljande besök vill vi att du kommer själv. Detta för bästa tänkbara situation för dig och dina medpatienter då vi har ont om utrymme och vi värnar om din och andras sekretess och integritet, er och vår säkerhet samt en god och hållbar arbetsmiljö. Det är också ett led i att minska risken för oönskade infektionssjukdomar för er och för oss som arbetar här.

Vårt mål är att du ska få träffa samma sjuksköterska under hela din behandlingsperiod, men det kan ibland vara så beroende på olika omständigheter att du träffar någon av de andra sjuksköterskorna. När du har frågor som rör din behandling så vänder du dig till din ansvariga sjuksköterska.

Vår målsättning är att ge varje patient ett respektfullt bemötande, god omvårdnad samt stöd i en förändrad livssituation.

Hos oss finns det totalt 27 platser fördelade på sängar och behandlingsstolar. Klinikens Picc-linemottagning ryms också på vår enhet samt vår behandlingsmottagning (BEHMO).

Om du har en längre behandling kan vi erbjuda lättare förtäring såsom smörgås eller annan lättare rätt. Kaffe, te och kalla drycker finns alltid att tillgå.

På sjukhusområdet finns det också ett flertal alternativ att välja på om man vill köpa mat eller fika.

Checklista inför din vistelse

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 • Anmäl ditt besök i receptionen på dagvårdsavdelningen. Om den inte är öppen går det bra att sitta ner och vänta.
 • Ta med tabletter för behandlingsdagen, aktuell medicinlista och telefonnummer till närstående, hemsjukvård eller hemtjänst.
 • Under din behandlingstid kan det vara bra att ha med en bok eller CD att lyssna på.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom onkologi, specialistläkare i onkologi, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Susanne Jörnvik Carlsson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Andreas Hallqvist

Medicinskt ansvarig

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen