Strålbehandling Södra Älvsborgs sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Telefonsvarare mån 06:00 - 18:00

Brämhultsvägen

501 82 Borås

VÄGBESKRIVNING

Buss 1, 2, 8, 100, 404

Vi tar emot dig som behöver strålbehandling. Vi är en av landets största strålbehandlingsavdelningar med verksamhet på två olika sjukhus; Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Söka vård hos oss

För att vi ska ge dig strålbehandling krävs en remiss från en onkolog.

Remisserna bedöms och samordnas utifrån diagnos och vilken apparatur som ska användas. Därefter erbjuds du behandling antingen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås eller på Sahlgrenska sjukhuset Göteborg beroende på aktuell kösituation med mera.

I din kallelse kommer det tydligt att framgå på vilken avdelning som du kommer att få din behandling, Strålbehandling Borås eller Strålbehandling Sahlgrenska/Göteborg beroende på aktuell kösituation med mera.

När du ringer till oss kommer du till en telefonsvarare. Vårt mål är att vi kontaktar dig samma vardagdag eller senast dagen efter du ringt till oss. 

Övernattning

För dig som inte bor i Boråsområdet och skall genomgå strålbehandling på Borås sjukhus finns ett patienthotell. Patienthotellet ligger i anslutning till sjukhusets huvudbyggnad.

För att boka ett rum på sjukhushotellet, innan du påbörjat din strålbehandling, ringer du strålbehandlingens bokningstelefon: 033 - 616 34 72. Om du vill boka rum efter att du påbörjat strålbehandlingen talar du med personalen på ditt strålbehandlingsrum

Här kan du läsa mer om sjukhushotellet

Vid ditt besök hos oss

Läs mer om strålbehandling

Vi som arbetar här

Hos oss finns olika yrkeskategorier som till exempel specialistutbildad sjuksköterska, läkare, sjukhusfysiker, ingenjör, undersköterska och sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Lisa Eek-Brunzell, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 91 11
E-post: E-postadress

Maria Pulkkinen, biträdande vårdenhetschef
Telefon: 033 - 616 13 55
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Lisa Eek-Brunzell, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 91 11
E-post: E-postadress

Maria Pulkkinen, biträdande vårdenhetschef
Telefon: 
033 - 616 13 55
E-post: E-postadress