FoU i VGR

Vad är FoU i VGR?

FoU i VGR är en projektdatabas där projektledare och forskare registrerar sina projekt som bedrivs inom Västra Götalandsregionen. FoU i VGR är en viktig informationskälla som är tillgänglig för alla. Projektdatabasen bidrar till ökat samarbete och kunskapsöverföring om den forskning som pågår.

Projektledare/forskare Projektledare/forskare som bedriver forskning ansvarar för att registrera sina projekt i databasen FoU i VGR. Projektledare/forskare ansvarar även för att registrera, kontrollera och komplettera:

  • Basuppgifter i personkort som person- och kontaktuppgifter, arbetslivserfarenheter, akademisk grad, och anställning.
  • Arbetslivserfarenheter, publikationer, vetenskapliga artiklar, böcker, konferensbidrag, rapporter kandidat-, magister-, och masteruppsatser samt utvecklingsprojekt och kvalitetssäkringsarbeten.

Årsredovisning För att redovisa och synliggöra den forskning som bedrivs sammanställs en årsredovisning med uppgifter om::

Forskningsprojekt, akademisk grad och anställning samt vetenskapliga publikationer.
Tillvägagångssättet är att en preliminär årsredovisning skickas ut till projektledare/forskare inom verksamheten. Du som har ett personkort och cv kontrollerar och uppdaterar uppgifterna till det slutdatum som anges. Därefter sammanställs forskningen, skickas ut till verksamheten och publiceras vanligtvis i juni.

Stöd och support Vid frågor, funderingar eller behöver stöd när du registrerar, kontrollerar eller kompletterar dina uppgifter i FoU i VGR kan du vända dig till din FoU-guide.

Susanne Zachau

Telefonnummer

Kontor: 031-342 86 71