Forskning

Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är unika system av kvalitetsverktyg som ger oss vid Jubileumskliniken inom Verksamhet Onkologi möjligheter att utveckla kvaliteten i vården.

Visionen för Nationella Kvalitetsregister "Nationella Kvalitetsregister utgör ett heltäckande kunskapssystem som aktivt används på alla nivåer för löpande lärande, förbättring, ledning och styrning av all vård- och omsorgsverksamhet."

Inriktningsmål för att uppnå visionen. De Nationella Kvalitetsregistren följer mångdimensionellt upp kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheten: medicinsk kvalitet (överlevnad, komplikationer, läkemedel mm), funktionell kvalitet, patientupplevd kvalitet.

De Nationella Kvalitetsregistren medverkar aktivt i mätbaserat, patientfokuserat ständigt förbättringsarbete.

De Nationella Kvalitetsregistren följer patientens väg genom vården och överbryggar organisatoriska och professionella gränser.

Är du intresserad av att få information, diskutera eller har frågor kring verksamhetens kvalitets-register/registrering/utdrag av data är du välkommen att höra av dig.

Kontaktperson: Susanne Zachau, susanne.zachau@vgregion.se, telefon: 031-342 86 71

Läs mer:

Dokument:

 


Sahlgrenska Akademin

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets enhet för utbildning och forskning inom det hälsovetenskapliga området. Akademin bildades den 1 juli 2001. I Institutionen för Kliniska Vetenskaper ingår bland annat Avdelningen för onkologi.  

I Sahlgrenska akademin ges ett stort antal utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Den grundläggande utbildningen ges antingen som utbildningsprogram eller som kurser. Inom akademin bedrivs också en omfattande forskarutbildning.


Klinisk prövningsenhet