Verksamhet Kirurgi Östra

Inom verksamhet Kirurgi Östra erbjuder vi vård till (arbetar vi med) patienter som drabbats av sjukdomar och skador i mag- och tarmkanalen. Kirurgi Östra bedriver högspecialiserad nationell-, region- och länssjukvård inom både kolorektalkirurgi, ärrbråckskirurgi och bariatrisk kirurgi. Vi har NHV-uppdrag för HIPEC och avancerad bäckenkirurgi. Verksamheten består av tre slutenvårdsavdelningar, öppenvårdsmottagningar och har fyra forskningslaboratorium knutna till verksamheten. Inom verksamheten pågår ständigt forskning, utveckling och undervisning inom både slutenvård och öppenvård.