Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

I verksamhetsområdet ingår två operationsavdelningar, en intensivvårdsavdelning/postoperativavdelning, smärtcentrum samt en tryckkammare. Vård ges till patienter inom område Östra, övriga Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt inom och utanför Västra Götalandsregionen. I samverkan med Sahlgrenska Akademien bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete. Vårt ansvar omfattar anestesi (narkos), operationsservice, intensivvård, postoperativ vård och smärtbehandling. Hyperbar syrgasbehandling ges akut  i vår tryckkammare där även dagliga planerade behandlingar görs.