Enheter

Enheter Anestesi Operation IVA Östra

 • Intensivvård och Postoperativvård Östra

  Vi på intensivvårdsavdelningen tar emot dig som behöver avancerad behandling och omvårdnad med noggrann övervakning. På den postoperativa avdelningen tar vi emot dig som genomgått en operation.

 • Operation 1 Östra

  Vi är en av Skandinaviens största och ledande kolorektala operationsenheter. Vi tillhandahåller kirurgi till vuxna, till största delen inom kolorektal kirurgi, övre gastrokirurgi och infektionsrelaterade ingrepp samt en del barnortopedi. Vi ger även anestesiservice till tandvården (vuxna och barn), psykiatriska kliniken, röntgen, gastroenterologiska avdelningen (GEA), tryckkammarenheten och medicinkliniken. Vi har utöver planerad kirurgi även akutverksamhet dygnet runt.

 • Operation 2 Östra

  Vi tar emot dig som behöver en gynekologisk eller förlossningsrelaterad operation som exempelvis kejsarsnitt. Vi utför både akuta och planerade operationer.

 • Smärtcentrum

  Smärtcentrum är ett tvärprofessionellt multimodalt team på specialistnivå som vänder sig till dig med olika typer av svåra långvariga smärttillstånd.

 • Tryckkammare Östra

  Tryckkammarbehandling kallas också hyperbar oxygen behandling, HBO, och kan användas vid olika sjukdomstillstånd. Vi tar emot både dig med akut behov av behandlingen och dig som ska genomgå en planerad behandling.