Intensivvård och Postoperativvård Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intensivvårds och postoperativ vård Östra
416 85 Göteborg

Vi på intensivvårdsavdelningen tar emot dig som behöver avancerad behandling och omvårdnad med noggrann övervakning. På den postoperativa avdelningen tar vi emot dig som genomgått en operation.

Vid ditt besök hos oss

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är uppdelad i två delar: en allmän intensivvårdsavdelning och en postoperativ avdelning. 

För dig som närstående och besökare:

 • Besök av närstående är en viktig del i tillfrisknandet för patienten på vår intensivvårdsavdelning och därför har vi inga bestämda besökstider. Barn får gärna besöka vår avdelning.
 • Vi ber närstående att kontakta ansvarig sjuksköterska innan besöket så att det inte kolliderar med ronder, undersökningar och vilotid.
 • På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor med stark doft.
 • Det finns möjlighet att få kontakt med kurator, präst och tolk. Be personalen på avdelningen om hjälp med att skapa den kontakten. För patienter som vårdas lite längre hos oss skriver vi dagbok. Patient och närstående blir även erbjudna återbesök en tid efter vistelsen. 
 • Då vi inte har möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen är det bra om närstående tar med dem hem.
 • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalarna. Om du behöver ringa finns möjlighet att låna telefon på avdelningen.
 • På vår postoperativa avdelning är vi restriktiva med besök eftersom man som patient behöver lugn och ro efter operationen.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, fysioterapeut, specialistsjuksköterska och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Lämna gärna dina synpunkter till:

Josefin Johansson, verksamhetsassistent
josefin.a.johansson@vgregion.se 

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Ewa Hjerpe

Vårdenhetschef

Lisa-Rebecka Willén

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intensivvårds och postoperativ vård Östra
416 85 Göteborg

Vi på intensivvårdsavdelningen tar emot dig som behöver avancerad behandling och omvårdnad med noggrann övervakning. På den postoperativa avdelningen tar vi emot dig som genomgått en operation.

Vid ditt besök hos oss

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är uppdelad i två delar: en allmän intensivvårdsavdelning och en postoperativ avdelning. 

För dig som närstående och besökare:

 • Besök av närstående är en viktig del i tillfrisknandet för patienten på vår intensivvårdsavdelning och därför har vi inga bestämda besökstider. Barn får gärna besöka vår avdelning.
 • Vi ber närstående att kontakta ansvarig sjuksköterska innan besöket så att det inte kolliderar med ronder, undersökningar och vilotid.
 • På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor med stark doft.
 • Det finns möjlighet att få kontakt med kurator, präst och tolk. Be personalen på avdelningen om hjälp med att skapa den kontakten. För patienter som vårdas lite längre hos oss skriver vi dagbok. Patient och närstående blir även erbjudna återbesök en tid efter vistelsen. 
 • Då vi inte har möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen är det bra om närstående tar med dem hem.
 • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalarna. Om du behöver ringa finns möjlighet att låna telefon på avdelningen.
 • På vår postoperativa avdelning är vi restriktiva med besök eftersom man som patient behöver lugn och ro efter operationen.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, fysioterapeut, specialistsjuksköterska och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Lämna gärna dina synpunkter till:

Josefin Johansson, verksamhetsassistent
josefin.a.johansson@vgregion.se 

Ewa Hjerpe

Vårdenhetschef

Lisa-Rebecka Willén

Vårdenhetschef

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen