ME och CFS-mottagning 1 Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Kommer inom kort.

Besök

Besöksadress

Diagnosvägen 9B
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Paviljong utanför huvudentré

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ME och CFS mottagning 1 Östra
416 85 Göteborg

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss bör remissen vara från din läkare på vårdcentral eller annan instans som planerar fortsatt kontakt med dig. ME och CFS-mottagningen är en mottagning på specialistnivå som erbjuder konsultation och tidsbegränsade insatser. Det är därför viktigt att du har en ansvarig läkare som vi kan samarbeta med och som följer upp din behandling efter att insatsen här är avslutad.

Då ME/CFS är en kriteriediagnos måste det ha utförts en gedigen utredning, inklusive blodprover, för att utesluta andra tillstånd som ger en liknande symtombild. Vi har ingen möjlighet att genomföra en sådan primär utredning utan det ansvaret åligger primärvården. Det är ibland aktuellt med bedömning även på andra specialistkliniker innan remiss kan skrivas till ME och CFS-mottagningen. Vi ser därför att det är svårt att skriva en egenremiss och rekommenderar att remissen kommer från en fast vårdkontakt. Egenremisser kommer tas emot och bedömas på samma sätt som remisser från vårdgivare.

Detta ska en remiss till ME och CFS-mottagningen innehålla

Fokus för en behandling på ME och CFS-mottagningen är att hjälpa dig att hitta nya strategier för att själv kunna påverka din vardag. Vi arbetar interdisciplinärt med fokus symtomstabiliserande insatser genom bland annat pacing och vardagsrevision.

För att behandlingen ska kunna leda till en positiv förändring är det allra viktigaste att du själv är redo att arbeta med ett aktivt förhållningssätt till dina symtom och att du är öppen för att lära dig mer om dem. ME/CFS är ofta svår att leva med och det finns inte alltid enkla lösningar. Däremot kan vi tillsammans undersöka behandlingsformer, förhållningssätt och strategier som gör det möjligt för dig att leva ett liv med så mycket livskvalitet som möjligt.

Vid ditt besök hos oss

Ett första besök är alltid hos en läkare på mottagningen. Här gör vi en kartläggning av din symtombild, din livssituation och dina förväntningar. Vi utför ett diagnostiskt samtal baserat på Kanadakriterierna men också en bedömning av möjliga andra orsaker till din symtombild. Det behövs ofta även en fysisk undersökning vid ett sådant besök.

Efter det första besöket träffas vi i teamet och diskuterar gemensamt fram en plan. Ett utfall av bedömningskonferensen kan vara att du som patient blir aktuell för symtomstabiliserande insatser på ME och CFS-mottagningen. Det kan också bli aktuellt med fördjupad bedömning hos fler yrkeskategorier då en tvärprofessionell bedömning ofta ligger till grund för beslut om diagnos och behandling.

I de fall där det inte blir aktuellt med fortsatt behandling här på ME och CFS-mottagningen skrivs ett underlag med råd till den som skrev remissen för fortsatt utredning, behandling eller hjälp till andra insatser närmre hemorten. Oavsett beslut så blir du personligt informerad. 

Möjliga behandlingsinsatser på ME och CFS-mottagningen är samtal med läkare, insättning eller justering av symtomlindrande läkemedel tillsammans med läkare och/eller sjuksköterska, bedömning och insatser hos fysioterapeut, bedömning och insatser hos arbetsterapeut eller bedömning hos psykolog.

ME och CFS-mottagningen ansvarar inte för sjukskrivning eller andra intyg. Det är därför viktigt att du som patient har fortsatt kontakt med den läkare som skrev remissen. Efter att vi har avslutat insatserna utgår ett utförligt remissvar med information och råd till din ordinarie läkare för fortsatt omhändertagande.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Om du inte kan checka in via mobilen:

Vi som arbetar här

Vi är ett tvärprofessionellt, multimodalt team. Det innebär att det på vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Lämna gärna dina synpunkter till:

Louise Samson, verksamhetschef
louise.samson@vgregion.se

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Ann-Charlotte Eliasson

Enhetschef

Louise Samson

Sektionschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Kommer inom kort.

Besök

Besöksadress

Diagnosvägen 9B
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Paviljong utanför huvudentré

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ME och CFS mottagning 1 Östra
416 85 Göteborg

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss bör remissen vara från din läkare på vårdcentral eller annan instans som planerar fortsatt kontakt med dig. ME och CFS-mottagningen är en mottagning på specialistnivå som erbjuder konsultation och tidsbegränsade insatser. Det är därför viktigt att du har en ansvarig läkare som vi kan samarbeta med och som följer upp din behandling efter att insatsen här är avslutad.

Då ME/CFS är en kriteriediagnos måste det ha utförts en gedigen utredning, inklusive blodprover, för att utesluta andra tillstånd som ger en liknande symtombild. Vi har ingen möjlighet att genomföra en sådan primär utredning utan det ansvaret åligger primärvården. Det är ibland aktuellt med bedömning även på andra specialistkliniker innan remiss kan skrivas till ME och CFS-mottagningen. Vi ser därför att det är svårt att skriva en egenremiss och rekommenderar att remissen kommer från en fast vårdkontakt. Egenremisser kommer tas emot och bedömas på samma sätt som remisser från vårdgivare.

Detta ska en remiss till ME och CFS-mottagningen innehålla

Fokus för en behandling på ME och CFS-mottagningen är att hjälpa dig att hitta nya strategier för att själv kunna påverka din vardag. Vi arbetar interdisciplinärt med fokus symtomstabiliserande insatser genom bland annat pacing och vardagsrevision.

För att behandlingen ska kunna leda till en positiv förändring är det allra viktigaste att du själv är redo att arbeta med ett aktivt förhållningssätt till dina symtom och att du är öppen för att lära dig mer om dem. ME/CFS är ofta svår att leva med och det finns inte alltid enkla lösningar. Däremot kan vi tillsammans undersöka behandlingsformer, förhållningssätt och strategier som gör det möjligt för dig att leva ett liv med så mycket livskvalitet som möjligt.

Vid ditt besök hos oss

Ett första besök är alltid hos en läkare på mottagningen. Här gör vi en kartläggning av din symtombild, din livssituation och dina förväntningar. Vi utför ett diagnostiskt samtal baserat på Kanadakriterierna men också en bedömning av möjliga andra orsaker till din symtombild. Det behövs ofta även en fysisk undersökning vid ett sådant besök.

Efter det första besöket träffas vi i teamet och diskuterar gemensamt fram en plan. Ett utfall av bedömningskonferensen kan vara att du som patient blir aktuell för symtomstabiliserande insatser på ME och CFS-mottagningen. Det kan också bli aktuellt med fördjupad bedömning hos fler yrkeskategorier då en tvärprofessionell bedömning ofta ligger till grund för beslut om diagnos och behandling.

I de fall där det inte blir aktuellt med fortsatt behandling här på ME och CFS-mottagningen skrivs ett underlag med råd till den som skrev remissen för fortsatt utredning, behandling eller hjälp till andra insatser närmre hemorten. Oavsett beslut så blir du personligt informerad. 

Möjliga behandlingsinsatser på ME och CFS-mottagningen är samtal med läkare, insättning eller justering av symtomlindrande läkemedel tillsammans med läkare och/eller sjuksköterska, bedömning och insatser hos fysioterapeut, bedömning och insatser hos arbetsterapeut eller bedömning hos psykolog.

ME och CFS-mottagningen ansvarar inte för sjukskrivning eller andra intyg. Det är därför viktigt att du som patient har fortsatt kontakt med den läkare som skrev remissen. Efter att vi har avslutat insatserna utgår ett utförligt remissvar med information och råd till din ordinarie läkare för fortsatt omhändertagande.

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Om du inte kan checka in via mobilen:

Vi som arbetar här

Vi är ett tvärprofessionellt, multimodalt team. Det innebär att det på vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Lämna gärna dina synpunkter till:

Louise Samson, verksamhetschef
louise.samson@vgregion.se

Ann-Charlotte Eliasson

Enhetschef

Louise Samson

Sektionschef