Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

Version 13                           2023-05-24

COVID-19 

Vaccination

Vi rekommenderar fortsatt alla vuxna organtransplanterade och de som står på transplantationsväntelista att vaccinera sig regelbundet mot SARS-CoV2 enligt Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer.

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Utifrån FHM:s riktlinjer rekommenderar Transplantationscentrum Sahlgrenska:

 • Alla organtransplanterade BÖR vaccineras med en dos Covidvaccin under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos eller aktiv infektion.
 • Organtransplanterade har hög risk för svår COVID-19. Även hos organtransplanterade skiljer sig förloppet; ju äldre eller ju tyngre immundämpande medicin desto högre risk för svår sjukdom. Dödsfall i COVID-19 har rapporterats även under 2023.
 • Vaccination lönar sig
 • Påfyllnadsdoser lönar sig till organtransplanterade, vi ser att antikroppsnivåer sjunker för att öka igen efter vaccination.
 • COVID-serologi (IgG-test) kan vara en vägledning vid val av vaccintyp där personer som ej svarat på RNA-vaccin kan ges två doser av det proteinbaserade Nuvaxovid-vaccinet (Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se))

Infektionssymtom

 • Alla organtransplanterade med förkylningssymtom skall testa sig för COVID-19, oavsett om man haft infektionen tidigare och/eller är fullvaccinerad. Detta med anledning att en ändring av den immudämpande behandling kan behövas och att specifik behandling mot COVID-19 kan vara aktuell.
 • Kontakta din transplantationsmottagning snarast om du fått COVID-19! Vi har sett enstaka patienter som trots vaccinering insjuknat i COVID-19 och behövt sjukhusvård. Dessa har haft låg nivå eller inga SARS-CoV2-antikroppar. Vi kan behöva ta blodprover, färskt PCR-test från näsan och eventuellt undersöka dig för att ge dig rätt behandling, se nedan.

Behandling av aktiv COVID-19-infektion

 • Vi har fått tillgång till bättre behandling av svår COVID-19-infektion. Denna behandling bör ges tidigt i förloppet för bästa effekt. Det lönar sig dock behandla även senare om virusnivå är hög (lågt CT värde) vid kvantitativ PCR-test. Aktuella för behandlingen är främst de personer som ej utvecklat mätbara antikroppar mot COVID19 trots vaccination.
 • FÖRLÄNGD KARANTÄN för organtransplanterade! Då organtransplanterade läker ut infektioner långsammare har vi sett förlängt bärarskap av smitta. FHM skriver: ”För fall som är immunsupprimerade eller haft en svårare sjukdomsbild så gäller alltid individuell bedömning men som tumregel minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen”.

Övrigt om vaccination

 • Hur snartefter organtransplantation kan man vaccinera?  I praktiken har vi ofta väntat 3 månader efter transplantationen.  Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.
 • Vid planerad transplantation – hur nära inpåtransplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.
 • Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.
 • Levande njurdonatorer, skall de prioriteras för vaccination?Vi rekommenderar alla levande donatorer att vaccinera sig enligt FHM:s rekomendationer.
 • EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Baserat på ovanstående, uppmanar vi alla organtransplanterade till fortsatt försiktighet. Trots vaccination finns det risk att fortfarande insjukna i COVID-19 vilket kan bli en allvarlig, livshotande infektion.

Senast uppdaterad: 2023-01-10 08:26