Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

                                                   Version 8            2021-09-01

Vi har sedan vaccin blev tillgängligt rekommenderat alla vuxna organtransplanterade och de som står på väntelista för organtransplantation att vaccinera sig mot SARS-CoV2 för att skydda sig mot svår COVID-19-infektion. Uppföljande studier av organtransplanterade visar att hälften av de med immundämpande medicinering har lägre eller ingen mätbar antikroppsreaktion på vaccinet efter två doser. Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar därför att bland andra organtransplanterade patienter skall erbjudas en tredje vaccindos under hösten.

Val av vaccin: Vi följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer där man föreslår att samma vaccinfabrikat ges vid tredje dos som vid de två andra. Endast de som fått AstraZenecas vaccin skall byta till ett mRNA-vaccin.

Vaccinations-start: Vi förbereder just nu för så snar vaccinationsstart som möjligt. Alla patienter som följs på Transplantationsmottagningen kommer att få personlig information.  Preliminär plan är att de som vi följt med blodprover i samband med tidigare vaccination kommer att erbjudas vaccindos 3 hos oss medan övriga hänvisas till sedvanliga vaccinationsmottagningar.

Vaccineffekt efter 3:e dos hos transplanterade? En tredje vaccinationsdos ökar andel patienter med mätbara antikroppar och ökar antikroppsnivå. Det är dock högst troligt att ett antal organtransplanterade fortfarande inte reagerar på vaccinet. Vår bedömning är att vaccinet ändå skyddar de allra flesta mot riktigt allvarlig sjukdom men detta är ännu ej klarlagt. Vi har fått rapporter om en handfull transplanterade patienter som insjuknat i COVID-19 efter 2 doser vaccin och någon har även varit svårt sjuk.

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera?  Cirka 1 månad efter transplantationen men ju längre tid desto bättre för att uppnå bättre vaccinsvar. Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.

Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Vi rekommenderar alla levande donatorer att vaccinera sig med 2 doser vaccin i god tid innan donationsoperationen. För närvarande inte aktuellt med en tredje dos till denna grupp personer.

Patienter som haft COVID-19-infektion trots 2 doser vaccin, skall de ha en tredje dos?  Patienten skall ha återhämtat sig efter COVID-19-infektion innan vaccination med dos 3 kan bli aktuell. Vår kliniska erfarenhet är att de med genomgången COVID-19 som fått 2 doser vaccin ofta har höga nivåer antikroppar mot SARS-CoV2. I dessa fåtal fall kan man överväga kontrollera antikroppssvar och om hög nivå - skjuta fram 3:e dos till senare.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Nej. Baserat på ovanstående, uppmanar vi till fortsatt försiktighet. Trots vaccination finns det både risk att fortfarande insjukna i COVID-19 liksom att föra smittan vidare till andra. Begränsa umgänget till en mindre grupp närstående, ju fler av dessa (vuxna) som är vaccinerade desto lägre risk för den transplanterade att bli smittad.

Så länge vi fortfarande har samhällsspridning respektive förekomst av nya muterade varianter av coronavirus, bör alla – inbegripet både vaccinerade och de med genomgången infektion – fortsätta hålla avstånd, ha munskydd när det är omöjligt att hålla avstånd, testa sig vid symtom osv.

 

 

Till dig som är transplanterad - Information från MOD

Patientinformation Covid-19 riktad till lungtransplanterade

Vi vet ännu ganska lite om vad som händer om man är lungtransplanterad och drabbas av SARS-CoV-2 (COVID-19) då det finns få rapporterade fall. Det finns inga särskilda rekommendationer för lungtransplanterade jämfört med andra organtransplanterade. Vi anser att man bör begränsa sina icke nödvändiga, sociala kontakter och undvika folksamlingar. Det finns inga hinder för att vistas utomhus i miljöer med få människor. Man bör följa de råd och riktlinjer som publiceras av folkhälsomyndigheten.


Senast uppdaterad: 2021-10-08 15:12