Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

COVID-19              Version 10        2022-01-24

Vaccination

Vi rekommenderar alla vuxna organtransplanterade och de som står på väntelista för organtransplantation att vaccinera sig mot SARS-CoV2. Hösten 2021 har en tredje dos givits för att skydda mot svår COVID-19-infektion. Efter 2 vaccindoser visade studier av organtransplanterade att hälften av personer med immundämpande medicinering har låg eller ingen mätbar antikroppsreaktion. Efter den tredje dosen hade fler har mätbara antikroppar men c:a 15% av de organtransplanterade patienterna hade fortfarande ingen mätbar effekt. Vi vet ännu inte heller hur bra eller hur länge vaccinskyddet varar över tid bland organtransplanterade. Förväntat är att effekten är lägre och avtar snabbare jämfört med friska.

Fjärde vaccindos till organtransplanterade

Av ovan skäl rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att organtransplanterade vaccineras med en 4:e dos från 3 mån och framåt efter den 3:e vaccindosen1. De som har drabbats av covid efter dos 3 skall avvakta 3 månader efter infektionen innan de tar 4:e dosen.

 1. Patienter i COVID-vaccinstudien, Transplantationsmottagningen på Sahlgrenska kommer att:
  1. Kallas i närtid till oss för provtagning och vaccination. Vi börjar vaccinera de som inte har antikroppar i studieproverna och fyller därefter på med resten.
  2. Kallas för ny provtagning 4 veckor efter dos 4.
 2. Patienter EJ i vaccinstudien men som följs på Transplantation, SU/S:
  1. Bör boka in en 4:e dos hos valfri vaccinationsmottagning. Vi kommer att skicka ett brev som kan användas som en remiss
  2. Vi kommer i kallelse-brev uppmana alla våra egna patienter att ta ett blodprov för kontroll av antikroppsnivå 4 veckor efter 4:e dos, brevet blir en remiss även för detta.

Genombrottsinfektion

 1. Alla organtransplanterade med förkylningssymtom skall testa sig för COVID-19, oavsett om man haft infektionen tidigare och/eller är fullvaccinerad. Vi har sett enstaka patienter som trots vaccinering med 3e dos insjuknat i COVID-19 och behövt sjukhusvård. Dessa har haft låg nivå eller inga SARS-CoV2-antikroppar.
 2. Kontakta din transplantationsmottagning snarast om du fått COVID-19! Vi kan behöva ta blodprover, färskt PCR-test från näsan och eventuellt undersöka dig för att ge dig rätt behandling, se nedan.

Behandling av aktiv COVID-19-infektion

Vi har fått tillgång till bättre behandling av svår COVID-19-infektion. Denna behandling bör ges tidigt i förloppet för bästa effekt. Aktuella för behandlingen är främst de personer som ej utvecklat mätbara antikroppar mot COVID19 trots vaccination.  

FÖRLÄNGD KARANTÄN för organtransplanterade! Då organtransplanterade läker ut infektioner långsammare har vi sett förlängt bärarskap av smitta. FHM skriver: ”För fall som är immunsupprimerade eller haft en svårare sjukdomsbild så gäller alltid individuell bedömning men som tumregel minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen2”.

Övrigt om vaccination

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera?  Cirka 1 månad efter transplantationen men ju längre tid desto bättre för att uppnå bättre vaccinsvar. I praktiken har vi ofta väntat 3 månader efter transplantationen.  Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.

Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Vi rekommenderar alla levande donatorer att vaccinera sig med 3 doser vaccin i god tid innan donationsoperationen.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen? Nej. Baserat på ovanstående, uppmanar vi till fortsatt försiktighet. Trots vaccination finns det både risk att fortfarande insjukna i COVID-19 liksom att föra smittan vidare till andra. Begränsa umgänget till en mindre grupp närstående, ju fler av dessa som är vaccinerade desto lägre risk för den transplanterade att bli smittad.

Länkar

 1. Påfyllnadsdos vid allvarlig immunbrist https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/personer-med-allvarlig-immunbrist-rekommenderas-pafyllnadsdos-av-vaccin-mot-covid-19-tidigare/
 2. Karantän vid immunsupprimerande behandling: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a4152a2ca43e49e49b14dfc4fe8e7cc9/vagledning-om-smittsamhetsbedomning-vid-covid-19.pdf

 

Till dig som är transplanterad - Information från MOD

Patientinformation Covid-19 riktad till lungtransplanterade

Risken med COVID-19 för lungtransplanterade verkar vara i paritet med den för andra transplanterade patienter.  De råd som finns publicerade härvidlag gäller även lungtransplanterade.


Senast uppdaterad: 2022-01-26 15:38