Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

Version 12                                                       2022-10-05

COVID-19 

Vaccination

Vi rekommenderar alla vuxna organtransplanterade och de som står på vår väntelista att vaccinera sig mot SARS-CoV2 enligt Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer.

Vaccineringen startade våren 2021 med två doser mRNA-vaccin (Pfizer eller Moderna), en extra 3:e dos gavs tidigt hösten -21. En fjärde dos gavs till organtransplanterade våren 2022.

  • Organtransplanterade har hög risk för svår COVID-19. Även hos organtransplanterade skiljer sig förloppet; ju äldre och ju tyngre immundämpande medicin desto högre risk för svår sjukdom. Dödsfall i COVID-19 har rapporterats även med nu cirkulerande virusvarianter.
  • Vaccination lönar sig till organtransplanterade.
  • Påfyllnadsdoser lönar sig till organtransplanterade, vi ser att antikroppsnivåer sjunker för att öka igen efter vaccination.
  • Vaccinering ej tätare än var 4:e månad
  • Vaccinering efter COVID-sjukdom tidigast 4 månader senare. De som både haft covid-19 och vaccinerats enligt programmet har det bästa immunförsvaret – men vi har ändå sett ett antal organtransplanterade som fått en andra covid-sjukdom.

5:e och 6:e vaccindos till organtransplanterade

FHM rekommenderade våren/sommaren 2022 en 5:e vaccindos mot covid-19 till organtransplanterade patienter oberoende av tidigare antikroppssvar. I höst bör alla vaccinera sig på nytt med en 5:e eller 6:e dos.

  • 5:e/6:e dos ges åter med ett mRNA-vaccin som föregående vaccinationer och fyra månader efter senaste vaccination.
  • För användning av det nya protein-baserade vaccinet Nuvaxovid® för organtransplanterade finns idag ingen nämnvärd erfarenhet. Vaccinet kan i enstaka fall övervägas av behandlande läkare för patienter med uteblivet antikroppssvar efter 4-5 tidigare vaccinationer.
  • I fortsättningen ges COVID-19-vaccin ej vid Transplantationscentrum utan vi vill be våra patienter att kontakta vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att boka tid.

Infektionssymtom

  1. Alla organtransplanterade med förkylningssymtom skall testa sig för COVID-19, oavsett om man haft infektionen tidigare och/eller är fullvaccinerad. Detta med anledning att en ändring av den immudämpande behandling kan behövas och att specifik behandling mot COVID-19 kan vara aktuell.
  2. Kontakta din transplantationsmottagning snarast om du fått COVID-19! Vi har sett enstaka patienter som trots vaccinering insjuknat i COVID-19 och behövt sjukhusvård. Dessa har haft låg nivå eller inga SARS-CoV2-antikroppar. Vi kan behöva ta blodprover, färskt PCR-test från näsan och eventuellt undersöka dig för att ge dig rätt behandling, se nedan.

Behandling av aktiv COVID-19-infektion

Vi har fått tillgång till bättre behandling av svår COVID-19-infektion. Denna behandling bör ges tidigt i förloppet för bästa effekt. Aktuella för behandlingen är främst de personer som ej utvecklat mätbara antikroppar mot COVID19 trots vaccination.  

FÖRLÄNGD KARANTÄN för organtransplanterade! Då organtransplanterade läker ut infektioner långsammare har vi sett förlängt bärarskap av smitta. FHM skriver: ”För fall som är immunsupprimerade eller haft en svårare sjukdomsbild så gäller alltid individuell bedömning men som tumregel minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen”.

Övrigt om vaccination

Hur snart efter organtransplantation kan man vaccinera?  I praktiken har vi ofta väntat 3 månader efter transplantationen.  Tidpunkten måste avgöras från fall till fall där behandlande läkare vid behov kan diskutera med Transplantationscentrum om lämplig handläggning. Vi väger då risken för smitta mot aktuellt immunförsvarsstatus hos patienten.

Vid planerad transplantation – hur nära inpå transplantation kan man vaccinera? Helst skall man vara fullt vaccinerad 2 veckor innan operationen. Tidsplanering av vaccinationen kontra transplantationsdatum får diskuteras med Transplantationscentrum på individuell bas.

Innebär vaccination mot COVID-19 att akut transplantation måste skjutas fram en viss tid? Nej. Om transplantation görs under eller kort efter fullföljd vaccination kan effekten av vaccinationen dock helt utebli pga. den initialt starka immundämpande medicineringen.

Levande njur-donatorer, skall de prioriteras för vaccination? Vi rekommenderar alla levande donatorer att vaccinera sig enligt FHM:s rekomendationer.

EFTER Vaccination – kan jag leva som vanligt igen?  Baserat på ovanstående, uppmanar vi till fortsatt försiktighet. Trots vaccination finns det både risk att fortfarande insjukna i COVID-19 liksom att föra smittan vidare till andra.

COVID-19 studien vid Transplantationscentrum Sahlgrenska

Vi kommer att förlänga studien men förändra uppföljningen. Vi kommer att skicka ett brev till alla studiedeltagare. Vi kommer ej att vaccinera inom studien och vi kommer att ta nya prover tidigast våren 2023.


Senast uppdaterad: 2023-01-10 08:26