Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska

Verksamhetsområde Kirurgi, Sahlgrenska, har tre vårdavdelningar med totalt 84 vårdplatser, en mottagning och en forskningsmottagning. Vårdavdelningarna har inriktning mot bröstkirurgi, endokrin- och sarkomkirurgi samt kirurgi inom övre mag/tarmkanalen. På enheterna bedrivs både akut och planerad vård.

Inom verksamhetsområdet finns 6 vårdplatser för traumasjukvård. Här vårdas traumafall som inte kräver intensivvård.