Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska

Verksamhetsområde Kirurgi, Sahlgrenska, har tre vårdavdelningar med totalt 84 vårdplatser och en mottagning. Vårdavdelningarna har inriktning mot bröstkirurgi, endokrin- och sarkomkirurgi samt kirurgi inom övre mag/tarmkanalen. På enheterna bedrivs både akut och planerad vård. Inom verksamhetsområdet finns 4 vårdplatser för traumasjukvård. Här vårdas traumafall som inte kräver intensivvård. Till verksamhetsområdet är kopplat flera olika forskningslaboratorier.

Mottagningar

 • Kirurgimottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med en sjukdom eller tillstånd som kräver kirurgi. Exempel på ingrepp som vi utför är bröstkirurgi, kirurgi i övre mag- och tarmkanalen och endokrinkirurgi. Vi opererar också malignt melanom och tar även emot dig som behöver vård kopplad till trauma eller akutkirurgi. 

 • Kuratorer Kirurgi

  Vi vänder oss till dig och dina närstående som behöver stöd eller krissamtal i samband med kirurgisk vård. 

Avdelningar

 • Kirurgavdelning 136 Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med sjukdomstillstånd i buken. De vanligaste diagnoserna är tumörsjukdomar i matstrupe, magsäck, bukspottskörtel, endokrina buktumörer, buksarkom och GIST.

 • Kirurgavdelning 137 Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med akut kirurgisk sjukdom. Våra patienter kommer direkt från akutmottagningen. Vi har också en traumavårdsenhet (TVE) för traumapatienter. 

 • Kirurgavdelning 33 Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med bröstcancer, malignt melanom och endokrin sjukdom. Vi tar också emot dig med akut kirurgisk sjukdom som har en beräknad vårdtid på mer än tre dygn. 


Senast uppdaterad: 2018-06-11 15:37