Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska

Verksamhetsområde Kirurgi, Sahlgrenska, har tre vårdavdelningar med totalt 84 vårdplatser och en mottagning. Vårdavdelningarna har inriktning mot bröstkirurgi, endokrin- och sarkomkirurgi samt kirurgi inom övre mag/tarmkanalen. På enheterna bedrivs både akut och planerad vård. Inom verksamhetsområdet finns 4 vårdplatser för traumasjukvård. Här vårdas traumafall som inte kräver intensivvård. Till verksamhetsområdet är kopplat flera olika forskningslaboratorier.


Senast uppdaterad: 2018-08-31 09:28