Bröstcentrum

Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samordnar och utvecklar vården för patienter med bröstcancer och andra bröstsjukdomar.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år tar Bröstcentrum emot 30 000 personer för mammografi och behandlar drygt 750 personer med bröstcancer. All vård bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet för Bröstcancer.

Bröstcentrum finns inte som en fysisk plats. Vi är en organisation som samordnar de delar av vården som arbetar med bröstsjukdomar; Kirurgi, Klinisk genetik, Mammografi, Onkologi, Patologi, Plastikkirurgi och Rehabilitering.

Karta över Bröstcentrums olika enheter

Tillsammans genomför vi utredningar, behandlingar och uppföljning av patienter. Allt görs i nära samarbete över organisations- och yrkesgränser.

Vi arbetar också aktivt tillsammans med patientrepresentation från den lokala bröstcancerföreningen Johanna, som är en del av Bröstcancerförbundet.

Forskning och utveckling

Inom Bröstcentrum bedrivs även forsknings och utvecklingsarbete. Kliniska studier pågår ständigt.

Delta i forskning - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cancerstudier i Sverige – en databas med pågående kliniska studier - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I mars 2021 var Bröstcentrum först ut i Norden att certifieras av det europeiska organet EUSOMA.

Läs mer: Nordens första certifierade Bröstcentrum finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Sahlgrenskaliv

Om du vill få koll på hur den svenska bröstcancervården står sig kvalitetsmässigt och hur det skiljer sig mellan olika regioner och vårdgivare, kan du gå in på Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC). De samlar data om bröstcancer från Sveriges alla vårdgivare, med syfte att vara en källa till kunskap om svensk vård för patienter, vårdpersonal, forskare och beslutsfattare.

För dig som är patient

För dig som är patient finns en särskild sida där vi samlat information som kan vara relevant för just dig.

För dig som är patient på Bröstcentrum

Karolina Larsson

Föreståndare/specialistläkare
Ovan mailadress ska inte användas för patientärenden och medicinska frågor. Sådana frågor hänvisas till 1177.se eller via kirurgimottagningens telefon.

Lena Kullander Rosenberg

Koordinator/sjuksköterska
Ovan mailadress ska inte användas för patientärenden och medicinska frågor. Sådana frågor hänvisas till 1177.se eller via kirurgimottagningens telefon.