Enheter

Enheter Kirurgi Östra

 • Avdelning 348 B

  Vi tar emot dig med oklara buksmärtor och andra mag- och tarmproblem som gör att du behöver akut vård.

 • Avdelning 350

  Vi tar emot dig med sjukdomstillstånd i buken. Vår inriktning är övre gastrointestinal kirurgi vilket innebär att vi vårdar dig med sjukdomar i den övre delen av buken. På vår avdelning utförs även planerad kirurgi som till exempel viktreducerande kirurgi och andra ingrepp i den övre delen av buken.

 • Avdelning 351

  Vi tar emot dig med tarmrelaterade sjukdomar. Vi vårdar både dig som ska genomgå en planerad operation och dig med ett akut sjukdomstillstånd.

 • Kirurgimottagning 1 Östra

  OBS! SVARSTIDEN PÅ MEDDELANDEN I 1177 ÄR FÖRDRÖJD PGA STREJKEN! (2024-06-04)

 • Kirurgimottagning 2 Östra

  På Kirurgimottagning 2 Östra arbetar vi med den övre delen av mag- och tarmkanalen samt med obesitaskirurgi för vuxna.

 • Kolorektalmottagning Östra

  Vi vänder oss till dig med tarmrelaterade sjukdomar som tumörer i ändtarmen, inflammatorisk tarmsjukdom, förstoppning eller inkontinens.

 • Kuratorsmottagning kirurgi Östra

  Vi vänder oss till dig som patient och dig som närstående som behöver samtalsstöd i samband med vård på kirurgavdelning, onkologi- eller kirurgmottagning på Östra sjukhuset. 

 • Operationsmottagning Östra

  2024-06-04 - PÅ GRUND AV STREJKEN SKA NI SOM SKA OPERERAS GÅ DIREKT TILL OPERATION OCH INTE TILL OPERATIONSMOTTAGNINGEN.

 • Preoperativ mottagning Östra

  Vi tar emot dig som ska genomgå en planerad operation på kirurgen på Östra sjukhuset.

 • Stomimottagning Östra

  På grund av strejken har vi mycket begränsad möjlighet att svara i telefon och på 1177. Vi kommer hantera ditt ärende men det kommer att ta längre tid än vanligt. Tack för din förståelse. Med vänliga hälsningar, Elaine Sandén, enhetschef