Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lungtransplantation

Remittenter

Här finns information riktad till dig som remitterar patienter till Transplantationscentrum och/eller vårdar dem på annan vårdenhet. 

Lungtransplantationsprogrammet i Göteborg startades 1990 och samma år gjordes den första operationen i form av en hjärt-lungtransplantation på en ung kvinna med Eisenmengers syndrom. Sedan dess har det utförts totalt hittills (2018) över 750 operationer. Senaste fem åren ligger operationsfrekvensen på > 40/år vilket gör Göteborg till ett stort center internationellt sett. Överlevnaden är också mycket bra med en 5-årsöverlevnad på över 70 % och 10-årsöverlevnaden på över 55 %.

Information för dig som utreds för lungtransplantation

Lungtransplantationsprogrammet forts.
De första 10 åren gjordes både hjärt-/lung- och dubbellungtransplantation i lägre frekvens än enkellungtransplantation. På senare år har hjärt-/lungtransplantation blivit allt mer ovanligt i och med att rekonstruktiv barnhjärtkirurgi och bättre preoperativ vård gör att dessa patienter kan klara sig med dubbellungtransplantation i stället. Idag utgör > 2/3 av alla operationer dubbellungtransplantationer vilket är i linje med internationell utveckling.

Diagnoser
Den vanligaste diagnosen för lungtransplantation är kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, antingen på basen av alfa-1-antitrypsinbrist eller rökningsorsakat. Därefter följer diagnosen lungfibros med cirka 25 %. Även diagnoserna cystisk fibros, primär pulmonell hypertension och mer ovanliga tillstånd som sarkoidos, histiocytos, lymfangioleiomyomatos (LAM), sclerodermi med flera kan komma ifråga.
Vi utför som enda center i Sverige lungtransplantation på barn.
Vi får in ett 140-tal remisser per år med lungtransplantationsfrågeställning. Av dessa går cirka 60 vidare till utredning och cirka 40 opereras slutligen. Se utförlig checklista på vilka utredningsundersökningar som ingår.

Utredning
Utredningen på Transplantationscentrum klaras vanligen av under en vecka och avslutas med en transplantationskonferens där samtliga fall diskuteras mellan kardiolog, lungläkare, thoraxkirurg och koordinator innan beslut tas för operation. I fall av acceptans informeras patienten utförligt om operationsförlopp, risker, rehab mm innan hemfärd.

Uppföljning
I okomplicerade fall vårdas patienten 3-4 veckor på avdelning. En kontrollbronkoskopi utförs sista veckan och sedan skrivs patienten ut för återhämtning och fortsatt träning på hemorten. Det postoperativa förloppet kan dock ibland vara mycket komplicerat och kräva förlängd IVA-vistelse och rehabilitering.

Fortsatta kontroller sker i Göteborg vid 2, 3, 4,5, 6, 9 och 12 månaders intervall efter transplantationen. Då ingår vanligen lungfunktionsmätning, lungröntgen och vid behov även kontrollbronkoskopi. Utökad provtagning sker vid 6 och 12 månader. Utöver detta kan akuta inläggningar ske vid försämring. Successivt övertas kontrollerna av hemorten när patienten är stabil och bra. Vi fortsätter dock att följa nivåerna av immundämpande mediciner från Göteborg.

Kontaktuppgifter till Lungtransplantationsteamet

 


Senast uppdaterad: 2022-11-18 13:50