Organdonation/Donationspärm

Kontakta jourhavande transplantationskoordinator SU:
031-343 57 76
Alla organdonationer koordineras av vår enhet för organkoordinering, här kan du läsa mer om den verksamheten.
Här finns information riktad till dig som handlägger organdonationer från avlidna givare. Denna information finns samlad i vår Donationspärm. Donationspärmen är tänkt att användas som en handlingsplan i donationsprocessen. Syftet med donationspärmen är att vägleda och underlätta för all personal som är delaktig i denna process. Berörd personal bör ta del av innehållet i ett lugnt skede för att sedan lättare navigera i donationspärmen när det är aktuellt med organdonation.

 

 

Att ge en del av sin lever