Enheten för organkoordinering

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Jourhavande transplantationskoordinator

Telefontider

Ibland är det svårt att komma fram på vårt nummer, oftast beror det på att vi är upptagna i ett annat samtal.

Ring gärna igen eller sök oss via växeln.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning.

Inre vägbeskrivning

Plan 6 Nya Vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Uni.sjukhuset Enhet för Organkoordinering
413 45 Göteborg

På Enheten för organkoordinering arbetar sju transplantationskoordinatorer för att organisera alla de aktiviteter som krävs inför en organdonation med efterföljande transplantationer. Transplantationskoordinatorn fungerar som ”spindeln i nätet” under hela donationsprocessen genom att ansvara för handledning och samarbete i medicinska frågor med donatorssjukhuset, mobilisera operations- och transplantationsteam, kontakt med mottagarna, samordna transporter - både flyg- och marktransport samt tidsmatcha donationsoperationen med transplantation.

En enda donator kan innebära skillnaden mellan liv och död samt ge ökad livskvalitet för upp till 8 personer. Transplantation av organ är en väl etablerad verksamhet, och de organ som idag transplanteras är hjärta, lungor, lever, njurar, bukspottkörtel och tarm.  

Enheten har ett nära samarbete med sjukvårdspersonal på alla intensivvårdsavdelningar i upptagningsområdet:  Västra Götalandsregionen, Norra sjukvårdsregioen, Sydöstra regionen och Island för att på bästa sätt tillvarata organ inför transplantation. Ett samarbete runt organdonation pågår även inom Skandinavien och med Europa.    

Vårt uppdrag innefattar också utbildning av sjukvårdspersonal i hela vårt upptagningsområde.

Välkomna med förfrågan om ni behöver hjälp!.

Länk till Donationspärm

Vi som arbetar här

Sju transplantationskoordinatorer finns i tjänst årets alla dagar, 24 timmar om
dygnet, för att aktivt arbeta för och med donationsfrågor. Enhetens anställda är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård och- eller anestesisjukvård.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Ulrika Nordell

Vårdenhetschef

Markus Gäbel

Medicinskt ansvarig läkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Jourhavande transplantationskoordinator

Telefontider

Ibland är det svårt att komma fram på vårt nummer, oftast beror det på att vi är upptagna i ett annat samtal.

Ring gärna igen eller sök oss via växeln.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning.

Inre vägbeskrivning

Plan 6 Nya Vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Uni.sjukhuset Enhet för Organkoordinering
413 45 Göteborg

På Enheten för organkoordinering arbetar sju transplantationskoordinatorer för att organisera alla de aktiviteter som krävs inför en organdonation med efterföljande transplantationer. Transplantationskoordinatorn fungerar som ”spindeln i nätet” under hela donationsprocessen genom att ansvara för handledning och samarbete i medicinska frågor med donatorssjukhuset, mobilisera operations- och transplantationsteam, kontakt med mottagarna, samordna transporter - både flyg- och marktransport samt tidsmatcha donationsoperationen med transplantation.

En enda donator kan innebära skillnaden mellan liv och död samt ge ökad livskvalitet för upp till 8 personer. Transplantation av organ är en väl etablerad verksamhet, och de organ som idag transplanteras är hjärta, lungor, lever, njurar, bukspottkörtel och tarm.  

Enheten har ett nära samarbete med sjukvårdspersonal på alla intensivvårdsavdelningar i upptagningsområdet:  Västra Götalandsregionen, Norra sjukvårdsregioen, Sydöstra regionen och Island för att på bästa sätt tillvarata organ inför transplantation. Ett samarbete runt organdonation pågår även inom Skandinavien och med Europa.    

Vårt uppdrag innefattar också utbildning av sjukvårdspersonal i hela vårt upptagningsområde.

Välkomna med förfrågan om ni behöver hjälp!.

Länk till Donationspärm

Vi som arbetar här

Sju transplantationskoordinatorer finns i tjänst årets alla dagar, 24 timmar om
dygnet, för att aktivt arbeta för och med donationsfrågor. Enhetens anställda är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård och- eller anestesisjukvård.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Ulrika Nordell

Vårdenhetschef

Markus Gäbel

Medicinskt ansvarig läkare