Klinisk prövningsenhet, KPE

Helena Taflin

Sektionschef

Christina Wibeck

Sjuksköterska

Lisa Hård af Segerstad

Sjuksköterska

Alexandra Sandrén

Sjuksköterska

Maria Gustafsson

Sjuksköterska

Inom verksamhetsområde Transplantationscentrum sker en omfattande och betydande forskning inom det kliniska området. Vi initierar egna kliniska studier och deltar i multicenterstudier inom våra olika områden. All klinisk forskning på kliniken skall administreras av forskningsenheten. Vi ansvarar och verkar för att den kliniska forskningen inom transplantation och leverkirurgi/onkologi håller hög kvalitet och genomförs i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.

På KPE-enheten arbetar forskningssjuksköterskor:
- Christina Wibeck
- Lisa Hård af Segerstad
- Alexandra Sandrén
- Maria Gustafsson   

E-post: studycoordinator.transplant.su@vgregion.se

Våra tjänster består av att:

  • Arbeta med hela forskningsprocessen d.v.s. genomförandet av studier/projekt från start till avslut.
  • Vara behjälplig med olika ansökningar såsom Patientuppgiftslagen, PUL, Etikprövningsnämnden, EPN, Biobank, Läkemedelsverket, Strålskyddsansökan etc.
  • Tillsammans med prövare skapa CRF för de akademiska studierna.
  • Ta fram underlag och beräkna resursåtgång för studier och projekt.
  • Tillsammans med ekonom och prövare göra upp avtal och kontrakt samt fortlöpande fakturering vid kliniska prövningar/akademiska studier.
  • Koordinera allt som rör patienten och de olika momenten i en studie.
  • Ta hand om studieprover, laborera och skicka, med hjälp av olika transportföretag, till laboratorier i Europa och USA.
  • Samarbeta med läkemedelsföretag, monitorer från CRO-företag, läkare och sjuksköterskor på mottagningarna ute i landet.